امروز : 28 ابان 1397
 
   تکلیف یک شنبه
سلام فرشته های زیبا

گلم کلمات آدامس_اسباب_سم_اسد را داخل جدول بخش و صداکشی انجام بده.
عزیزم تمام آموخته های خود را داخل سینی نمک یا آرد برای بزرگ ترهایت بنویس.

موفق باشید

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/27
   تکلیف شنبه
سلام گل های خوبم

عزیزم برای جمله ی (اسد با سبد آدامس داد)یک نقاشی زیبا بکش.
یک جدول شگفت انگیز 3×3با استفاده از اعداد 1 تا 3 در دفترت انجام بده.
جدول ترکیب را بخوان و بنویس.

در پناه خدا باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/26
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام دخترای خوبم
دخترم با کلمات(داس_اسد_سما_اسب_سبد)دو جمله ی زیبا بنویس،سپس برای جملات خود نقاشی زیبا بکش.
عزیزم مانند تمرین صفحه ی 49کتاب ریاضی در برگه ی A4انجام بده و شنبه بیاور.
تمام نشانه ها،ترکیبات و کلماتی را که یادگرفته ای داخل سینی آرد یا نمک تمرین کن.

آخر هفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/23
   تکلیف دو شنبه
سلام عزیزانم

گلم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
دخترم کلمات داماد_آمدم_بادام_آدم_بامداد را در جدول بخش و صداکشی قرار بده.

دوستتون دارم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/21
   تکلیف یک شنبه
سلام فرشته های زیبا

دخترم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم برای جمله ی( بابا بادام داد)یه نقاشی زیبا در دفترت بکش.
یک املا داخل سینی نمک بنویس.
در پناه خدا باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/20
   تکلیف شنبه
سلام گل های خوبم

عزیزم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
مانند تمرین امروز کتاب ریاضی تمرین کن.

گلم موفق باشی
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/19
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام عزیزانم

دختر خوبم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم چند نمونه از نعمت های خدا را در برگه ی A4نقاشی کن و شنبه بیاور.
اولیای گرامی لطفا مقداری سس داخل سینی ریخته و در اختیار بچه ها قرار دهید تا بچه ها کلماتی را که یاد گرفته اند در آن بنویسند.

التماس دعا
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/15
   تکلیف دو شنبه
سلام دخترای خوبم

عزیزم تکالیفت را بخوان و بنویس.
دخترم از روی درس اول و دوم کتاب بخوانیم برای بزرگ ترهایت بخوان و برای کلید واژه های هر درس جملات زیبا بگو.
موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/14
   تکلیف یک شنبه
سلام فرشته های کوچولو

💚روز دانش آموز برشمادانش آموزان نمونه مبارک باد💚

عزیزانم داخل سینی آرد یا نمک تمام نشانه ها،ترکیبات و کلماتی را که تاکنون یادگرفته ای برای بزرگ ترهایت بنویس.

💟دخترای عزیزم دوستتون دارم💟
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/13
   تکلیف شنبه
سلام بر فرشته های عزیزم

دختر خوبم تکالیفت را بخوان وزیبا بنویس.
مانند تمرینات امروز کتاب ریاضی تمرین کن.

دوستتون دارم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/08/12
12345678910...