امروز : 02 مرداد 1398
 
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام فرشته های بهشتی

گل های زیبا فردا برای جشن الفبا با آمادگی در مدرسه حضور داشته باشید.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/29
   فعالیت یادگیری شنبه
سلام گل های خوبم

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
از عدد 80تا90به عدد و حروف بنویس.

در پناه خدا
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/28
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام گل های بهشتی

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
از عدد 70تا80به عدد و حروف بنویس.
گلم علوم تمرین کن.

دوستتون دارم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/25
   فعالیت یادگیری روز دوشنبه
سلام عزیزانم

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
از روی کتاب بخوانیم تمرین کن.
گلم پیام های قرآنی و لوحه های قرآنی را تمرین کن
از عدد 50تا 60 به عدد و حروف بنویس.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/23
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام گل های بهشتی

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان بنویس.
از عدد40تا50 به عدد و حروف بنویس.

در پناه خداباشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/22
   فعالیت یادگیری روز شنبه
سلام گل های زیبا

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان بنویس.
گلم ریاضی تمرین کن.
از عدد30تا 40به عدد و حروف بنویس.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/21
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام فرشته های زیبا

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم 5تا5تا و 10تا10به جلو و عقب رفتن را تمرین کن.
عزیزم لوحه های قرآنی را تمرین کن.
گلم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روانخوانی تمرین کن.

در پناه خدا باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/18
   فعالیت یادگیری روز دوشنبه
سلام عزیزانم

گلم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم 3 مسئله تفریق روی محور انجام بده.
دخترم تصویر چند وسیله که با چرخ کار می کند را در برگه ی A4نقاشی کن.

💚دوستتون دارم💚
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/16
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام گل های زیبا

دختر عزیزم تکالیفت را بخوان وزیبا بنویس.
گلم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روانخوانی تمرین کن.
گلم برای نشانه های  (ت_ط )املای خورشیدی بنویس

در پناه خدا
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/15
   فعالیت یادگیری شنبه
سلام گل های خوبم

دخترم با دقت تکالیفت رابخوان و بنویس.
عزیزم 3جمع و 3تفریق ذهنی بنویس.
گلم از روی کتاب بخوانیم تمرین کن.

💚موفق باشید💚
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/14
12345678910...