امروز : 29 مهر 1396
 
   تکلیف آخرهفته
دخترم هر روز یکی از پلی کپی ها را با دقت انجام بده. عزیزم تکالیفت را با دقت بنویس. 💗آخر هفته ی خوبی داشته باشی💗
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/26
   تکلیف روز سه شنبه
فرشته ی کوچولو تکالیفت را بادقت بنویس. مانند تمرین صفحه ی 19 در دفترت تمرین کن. یک جدول شگفت انگیز4×4 انجام بده. موفق باشی گلم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/25
   تکلیف روز دوشنبه
دخترم با خط زیبایت تکالیفت را با دقت بنویس. یک جدول شگفت انگیز 4×4 در دفترت انجام بده. علوم فصل 1،2را تمرین کن. 💟💗درپناه خدا عزیزم💟💗
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/24
   تکلیف روز یک شنبه
فرشته های عزیزم از 5 حرکت آخر کتاب بنویسیم از هر کدام یک خط بنویس. یک جدول شگفت انگیز 3×3 در دفترت انجام بده. 💖دوست دارم عزیزم💖
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/23
   تکلیف روز شنبه
دخترم با دقت و با توجه به جهت فلش از هرحرکت 3خط بنویس. یه جدول شگفت انگیز 3×3در دفترت انجام بده. موفق باشی گلم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/22
   تکلیف آخرهفته
فرشته ی کوچولو تکالیفت را با دقت و با خط زیبایت بنویس. عزیزم پیک آدینه شماره 2 و پلی کپی علوم را با دقت انجام بده. دخترم ازنگاره ی 3 تا5 کلید واژه ها رابخش کن،و صداهای اول و اخر آن ها رابگو،گلم چند مثال هم در مورد آن صداها به بزرگ ترهایت بگو. آخر هفته ی خوبی داشته باشید. 💗دوستتون دارم💗
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/19
   تکلیف سه شنبه
گلم با توجه به حرکت فلش ها تکالیفت را با دقت انجام بده. مانندنمونه صفحه ی 13 کتاب ریاضی تمرین کن. در منزل با استفاده از چینه هایت جدول شگفت انگیز و الگو درست کن. موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/18
   تکلیف دوشنبه
گل نازم با دقت تکالیفت را با خط زیبایت بنویس. یک جدول شگفت انگیز3×3انجام بده. صفحه ی 15_14کتاب علوم کار شود. 💗درپناه خدا عزیزم💗
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/17
   تکلیف یک شنبه
دختر عزیزم با توجه به جهت فلش تکلیفت را با دقت انجام بده. مانندتمرین صفحه ی 10کتاب ریاضی در دفترتکلیف تمرین کن. عزیزم برای درست کردن الگو، فردامقداری مهره های رنگی در 2 یا 3 رنگ و 20 سانت کش قیطونی باریک بیاور موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/16
   تکلیف آخرهفته
گل نازم با توجه به جهت تمرین داده شده رابادقت انجام بده. ازنگاره ی 1 تا3 کلید واژه ها رابخش کن،و صداهای اول و اخر آن ها رابگو،گلم چند مثال هم در مورد آن صداها به بزرگ ترهایت بگو. تمرین صفحه 9 ریاضی در دفتر تکلیف انجام شود. عزیزم ازتلاش توسپاسگزارم💖💖💖
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1396/07/12
12345678910...