امروز : 30 دي 1397
 
   تکلیف یک شنبه
سلام فرشته های کوچولو

عزیزم تکالیفت را بخوان و بنویس.
یک املا داخل سینی نمک بنویس.
گلم از عدد 35 تا 40 را یک بار بنویس و داخل جدول ارزش مکانی قرار بده.

در پناه خدا باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/30
   تکلیف شنبه
سلام گل های بهشتی

عزیزم تکالیفت را بخوان و بنویس.
از عدد20 تا 35 یک بار بخوان و بنویس.
گلم روانخوانی تمرین کن.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/29
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام گل های خوبم

دخترم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم از عدد 20 تا 30 بخوان و یک بار بنویس.
دو املای خورشیدی بنویس.
گلم علوم تمرین کن.

آخر هفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/26
   تکلیف دو شنبه
سلام گل های بهشتی

دختر نازم تکالیفت را زیبا بنویس.
گلم 3کلمه با نشانه ی (واو)و 3کلمه با نشانه ی (او-و)بنویس و از هر کدام یکی را نقاشی کن.

گلم از عدد10 تا 20 یک بار با دقت بخوان و بنویس.
💟موفق باشید💟
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/24
   تکلیف یک شنبه
سلام گل های خوبم

دخترم تکالیفت را بخوان و با خط زیبایت بنویس.
گلم برای جمله ی داده شده یک نقاشی زیبا در دفترت بکش.
(اکبر در روستا کشاورز است.)
موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/23
   تکلیف شنبه
سلام فرشته های کوچولو
عزیزم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
دخترم 3 جمع و 3 تفریق با رسم شکل انجام بده.


موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/22
   تکلیف آخرهفته
سلام گل های زیبا

دخترم تکالیفت را بخوان و بنویس.
عزیزم نقاشی 5وسیله ی شخصی خود را داخل برگه ی A4بکش و به تعداد بخش های هر تصویر چوب خط رسم کن.
گلم 5 کلمه با می کاری بنویس و با 2 کلمه ی نوشته شده جمله بساز.

گلم آخر هفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/19
   تکلیف دو شنبه
سلام فرشته های کوچولو

عزیزم تکالیفت را زیبا و با دقت انجام بده.
عزیزم از داخل کتاب داستان 5 کلمه را که خوانده ای انتخاب کن و در جدول بخش و صداکشی قرار بده.

موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/17
   تکلیف یک شنبه
سلام عزیزانم

💟فرشته های نازم با هم مهربان باشید💟

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم مانند تمرین امروز کتاب ریاضی تمرین کن.

درپناه خدا باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/16
   تکلیف شنبه
سلام گل های بهشتی

دخترم 5 کلمه ی دو بخشی و 5 کلمه سه بخشی بنویس و از هرکدام تصویر یکی را نقاشی کن.
گلم از عدد 0 تا 9 بنویس و به تعداد هر کدام چوب خط رسم کن.
موفق باشی گلم
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1397/10/15
12345678910...