امروز : 16 خرداد 1402
 
   فعالیت یادگیری آخرهفته
سلام فرشته های مهربون

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم از عدد 99 به 90 یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و بنویس.
گلم 2 مسئله ی جمع روی محور انجام بده.
با خط زیبایت برای نشانه های (عین_ذال_ث)املای خورشیدی بنویس.

موفق باشین
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/27
   فعالیت یادگیری روز سه شنبه
سلام فرشته های زیبا

گلم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم 2تصویرکه در آن نشانه ی (عین) و 2 تصویر که در آن نشانه ی (ث)باشد بکش و به تعداد بخش های هر تصویرعددو چوب خط بکش.
10کلمه با (می)کاری بنویس.

عزیزانم موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/26
   فعالیت یادگیری روز دو شنبه
سلام گل های لاله

گلم با کلمات(لثه_کثیف_ثانیه_اثر_ثریا)جملات زیبا بنویس.
عزیزم از عدد 90به 80یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
گلم عددهای 30_20_10را با رسم شکل داخل جدول ارزش مکانی قرار بده.
دخترم روان خوانی تمرین کن.

در پناه خدا باشید

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/25
   فعالیت یادگیری روز یک شنبه
سلام عزیزانم

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم از عدد 80به 70یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
گل نازم 2جمله و 2 کلمه ی مرتب کن بنویس.
دخترم از روی کتاب علوم تمرین کن.

دوستتون دارم💚

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/24
   فعالیت یادگیری روز شنبه
سلام گل های خوبم

عزیزم یک املا با نشانه ی عین بنویس.
گلم از عدد 70 به 60یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
دخترم از روی لوحه های قرآنی تمرین کن.

در پناه خدا باشید

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/23
   فعالیت یادگیری آخرهفته
سلام فرشته های خوبم

عزیزم برای کلمات جملات زیبا بنویس.(عینک_عسل_عدد_لذیذ_لذت)
گلم از عدد 60به 50یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
دخترم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روان خوانی تمرین کن.

موفق باشین💚

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/20
   فعالیت یادگیری روز سه شنبه
سلام فرشته های زیبا

عزیزم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
گلم از عدد 50تا40یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
دخترم علوم تمرین کن.

دوستتون دارم

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/19
   فعالیت یادگیری روز دو شنبه
سلام فرشته های زیبا

گلم 10 کلمه 3 نقطه ای از مجلات رشد کودک پیدا و با آن ها جملات زیبا بنویس.
گلم از عدد 40تا30یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
گلم 3جمله ی مرتب و 3 کلمه مرتب بنویس.
دخترم فارسی بنویسیم تمرین کن.

در پناه خدا

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/18
   فعالیت یادگیری روز یک شنبه
سلام عزیزانم

عزیزم با دقت از روی روان خوانی شماره ی 28 رونویسی کن.
گلم از عدد 30تا20یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
گلم 3جمع و 3تفریق ذهنی بنویس.
گل نازم املا تمرین کن.

در پناه خدا باشید

   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/17
   فعالیت یادگیری روز شنبه
سلام گل های بهشتی

عزیزم با دقت تکالیفت را بخوان و بنویس.
با کلمه های (اذان_آذر_لذیذ_دلپذیر_گذشته)جملات زیبا بنویس.
گلم از عدد 20به 10یکی یکی بشمار و به عقب برگرد و به عدد و حروف بنویس.
عزیزم از عدد0 تا 95 با دقت 5 تا 5 تا بشمار و بنویس.
دخترم با خط زیبایت یک املای زیبا بنویس.
گل نازم ریاضی تمرین کن.

عزیزانم موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1399/01/16
12345678910...