امروز : 06 ارديبهشت 1398
 
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام گل های زیبا

دخترم با دقت تکالیفت رابخوان و بنویس.
عزیزم 5تا5تا_10تا10تابه جلو و عقب رفتن را تمرین کن.
گلم از عدد60تا70 را به حروف بنویس.
گلم از روی کتاب بخوانیم تمرین کن.

آخر هفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/04
   فعالیت یادگیری روز دوشنبه
سلام گل های بهشتی

دخترم با دقت تکالیفت رابخوان و بنویس.
عزیزم 3جمع و 3تفریق ذهنی بنویس.
گلم از روی کتاب بخوانیم تمرین کن.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/02/02
   فعالیت یادگیری شنبه
سلام فرشته های کوچولو

💚فرا رسیدن نیمه شعبان بر شما عزیزان مبارک💚

دخترم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم 3 املای خورشیدی بنویس.
گلم از روی کتاب بخوانیم تمرین کن.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/31
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام گل های زیبا

دخترم با دقت تکالیفت رابخوان و بنویس.
عزیزم 5تا5تا_10تا10تابه جلو و عقب رفتن را تمرین کن.
گلم از عدد50تا 60 را به حروف بنویس.
گلم از روی کتاب بخوانیم تمرین کن.
دخترم علوم تمرین کن.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/28
   فعالیت یادگیری روز دوشنبه
سلام گل های زیبا

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و زیبا بنویس.
گلم از روی دفترچه ی روانخوانی تمرین کن.
عزیزم از عدد30تا40یک بار به حروف بنویس.

💟دوستتون دارم💟
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/26
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام گل های زیبا

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم 3جمع و 3تفریق ذهنی بنویس.
گلم از عدد 20تا 30یک بار به حروف بنویس.

💗موفق باشید💗
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/25
   فعالیت یادگیری روز شنبه
سلام فرشته های زیبا

دخترم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
عزیزم 2مسئله ی تفریق روی محور انجام بده.
گلم از عدد0تا 20 یک بار به حروف بنویس.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/24
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام فرشته های زیبا

دخترم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
گلم از عدد90تا 100 را به عدد و حروف بنویس.
عزیزم از روی دفترچه ی روانخوانی و کتاب بخوانیم تمرین کن.

آخر هفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/21
   فعالیت یادگیری روز دوشنبه
سلام گل های بهشتی

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم از عدد60تا70 به عدد و حروف بنویس.
گلم از روی لوحه ی 23قرآن تمرین کن.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/19
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام گل های زیبا

دخترم با دقت تکالیفت رابخوان و بنویس.
عزیزم 5تا5تا به جلو و عقب رفتن را تمرین کن.
گلم از عدد50تا 60 به عدد و حروف بنویس.
گلم از روی کتاب بخوانیم تمرین کن.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   طاهره غلامی  در مورخ   1398/01/18
12345678910...