امروز : 28 اسفند 1397
 
   فعالیت یادگیری دو شنبه
سلام گل های بهشتی

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
گلم 3مسئله جمع روی محور انجام بده.
دخترم از عدد 40تا50به عدد و حروف بنویس.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/27
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام گل های زیبا

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم 3جمع و 3تفریق ذهنی بنویس.
دخترم از عدد 30تا40به عدد و حروف بنویس.

💗موفق باشید💗
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/26
   فعالیت یادگیری شنبه
سلام گل های بهشتی

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم 2مسئله ی جمع بنویس.
دخترم از عدد 20تا30به عدد و حروف بنویس.

💗موفق باشید💗
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/25
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام دختران زیبا

عزیزم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
گلم برای کلمات(هواپیما_خانه) املای زنجیره ای بنویس.
دخترم پیام های قرآنی را تمرین کن.

💟آخرهفته ی خوبی داشته باشید💟
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/22
   فعالیت یادگیری سه شنبه
سلام گل های زیبا

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم 2مسئله ی تفریق بنویس.
دخترم از عدد 10تا20به عدد و حروف بنویس.

💗موفق باشید💗
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/21
   فعالیت یادگیری دو شنبه
سلام فرشته های کوچولو

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم برای هر ترکیب 5 کلمه بنویس و از هرکدام یکی را انتخاب و جمله بساز.(چا_جا_خا)
عزیزم از عدد 1تا 10 به عدد و حروف بنویس.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/20
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام عزیزانم

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم 2مسئله ی جمع بنویس.
دخترم از عدد 40تا50به عدد و حروف بنویس.

دوستتون دارم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/19
   فعالیت یادگیری شنبه
سلام فرشته های کوچولو

گلم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
عزیزم 5 جمع ذهنی بنویس.
از روی کتاب بخوانیم چند بار بخوان و تمرین کن.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/18
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام گل های خوبم

عزیزم تکالیفت را بخوان و بنویس.
گلم جمع و تفریق های ذهنی را تمرین کن.
از روی روانخوانی برای بزرگ ترهایت بخوان.
دخترم از عدد 30تا40یک بار به عدد و حروف بنویس.

آخرهفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/15
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام گل های خوبم

عزیزم تکالیفت را بخوان و بنویس.
گلم جمع و تفریق های ذهنی را تمرین کن.
از روی روانخوانی برای بزرگ ترهایت بخوان.
دخترم از عدد 30تا40 یک باربه عدد و حروف بنویس.

آخرهفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/12/15
12345678910...