امروز : 21 اذر 1397
 
   تکلیف آخرهفته
سلام گل های بهشتی

عزیزم تکالیفت را با دقت بخوان و با خط زیبایت بنویس.
با کلمه های سرباز_سرسبز_سوزن_ترازو جملات زیبا بنویس.
دخترم ازدرس اول تا آخر درس( ز)از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روان خوانی برای بزرگ ترهایت بخوان.
عزیزم جدول ترکیب را بخوان و بنویس.
از عدد 0تا 8 به ترتیب 3مرتبه بنویس.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/21
   تکلیف سه شنبه
سلام فرشته های زیبا

گلم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
جدول ترکیب را با دقت انجام بده.
5 جمله ی مرتب کن،بنویس.

موفق باشی گلم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/20
   تکلیف دو شنبه
سلام دخترای خوبم
عزیزم تکالیفت را بخوان و بنویس.
گلم از روی روان خوانی شماره 7_6برای بزرگ ترهایت بخوان.

💚موفق باشید💚
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/19
   تکلیف یک شنبه
سلام گل های بهشتی
عزیزم تکالیفت را با دقت انجام بده.
دخترم دو املای خورشیدی در دفترت بنویس.
موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/18
   تکلیف شنبه
سلام فرشته های زیبا

گلم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
جدول ترکیب را با دقت انجام بده.
دو کلمه و دو جمله مرتب کن،بنویس.
گلم داستان هدیه ی پدر بزرگ را برای بزرگ ترهایت تعریف کن.
موفق باشی گلم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/17
   تکلیف آخرهفته
سلام گل های بهشتی

عزیزم تکلیفت را با دقت بخوان و بنویس.
دخترم یک نقاشی زیبا با موضوع قسمت های مختلف گیاه در برگه ی A4 بکش.
3جمله مرتب کن بنویس.

آخر هفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/14
   تکلیف سه شنبه
سلام فرشته های زیبا

دخترم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
یک املا داخل سینی نمک بنویس.

موفق باشی گلم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/13
   تکلیف دو شنبه
سلام گل های زیبا

دخترم تکالیفت را بخوان و بنویس.
عزیزم با کلمات آسان_بوستان_دندان درد_نم نم_ جملات زیبا بنویس.
عزیزم از عدد0تا 6 را به ترتیب 3بار بنویس.

در پناه خدا باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/12
   تکلیف یک شنبه
سلام دخترای خوبم

عزیزم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
دخترم کلمات آناناس_آبادان_دندان_انار_باران را در جدول بخش و صداکشی قرار بده.
موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/11
   تکلیف شنبه
سلام فرشته های کوچولو

گلم تکالیفت را بخوان و زیبا بنویس.
جدول ترکیب را با دقت انجام بده.
دو کلمه و دو جمله مرتب کن،بنویس.
موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/09/10
12345678910...