امروز : 16 خرداد 1402
 
   روش مطالعه

چگونه درست مطالعه کنیم

1- هدف:قبل از شروع مطالعه،حتما هدف را مشخص کنید.هدف از مطالعه می تواند شامل لذت بردن از یک داستان،فهمیدن یک مطلب شرکت در کنکور یا آمادگی برای امتحان و ...باشد.

2- اعتماد:اعتماد به خود و اعتقاد به توانستن ، موفقیت و کامروایی را به ارمغان می آورد. به خود اعتماد کنید و معتقد باشید که قادر  به انجام هر کاری هستید. هنگامی که شما حافظه خود ضعیف می دانید ، به خود تلقین کرده اید که همه چیز را فراموش کنید.

3- برنامه ریزی:برای کارهای روز مره و تصیم های خود برنامه داشته باشید.برنامه ریزی همت و پشتکار،ّّبله های موفقیت را تشکیل می دهند.بر طبق برنامه عمل کنید و از این که نتوانستید کل برنامه را  در مدت مقرر تمام کنید،مأیوس نشوید و حتما در برنامه ساعت جبرانی داشته باشید.

4- خونسردی:دلهره و اضطراب ،عدم موفقیت را در بر داردو شما را به سوی شکست خواهد کشاند. به شکست فکر نکنید و هر گونه دلهره و اضطراب را با ایجاد فکر مثبت واعتماد به نفس از بین ببرید.

5- علاقه:علاقه در مطالعه ،نقش مهمی ایفا می کند.اگر مطلب را با علاقه برای فهمیدن یا برای درک یک هدف مشخص بخوانید آنها را  بهتر درک می کنید و بیشتر به خاطر خواهید سپرد.

6- تفکر اندیشه مثبت:به همه ی مسائل و موضوعات زندگی خود با نظر مثبت بنگرید. به آنچه است فکر کنید، نه به آنچه نیست. تفکر منفی آثار     زیا نباری را در بر خواهد داشت.

7- احساس رضایت مندی :سعی کنید که پس از مطالعه هر مطلب ، خود را تقویت و تشویق نمایید و احساس و رضایتمندی و خود ارزشی کنید.

8- تمرکز حواس:برای به خاطر سپردن و به یاد آوردن هر مطلب باید تمرکز حواس داشته باشید. به عبارت دیگر ، درحالی که حواس شما  به چیز دیگری است ، حافظه نمی تواند مطلبی را به خاطر بسپارد یا به یاد آورد.

9- طبقه بندی مطلب:هر قدر نکات به خاطر سپرده شده به هم مرتبط تر باشند و  منظم تر  طبقه بندی شوند بهتر در خاطر می مانند و به یاد آوردن آنها راحت تر و سریع تر خواهد بود.

10- فهمیدن مطالب:حتی الا مکان سعی کنید که مطالب را بفهمید و به خاطر بسپارید،زیرا مطالبی که طوطی وار حفظ شده اند خیلی زود فراموش خواهند شد.

11- فعال بودن:درهنگام مطالعه باید فعال بود. یادداشت برداری ،حاشیه نویسی ،طبقه بندی و ساز مان دادن ، برجسته و بارز کردن نکات مهم مطلاب مورد نظر ، به زبان خود تکرار کردن مطالب و...از جمله فنونی هستند که انسان را در هنگام مطالعه فعال  نگه می دارند.

12-  فشار نیاوردن به حافظه:از فشار آوردن به حافظه خود و متراکم کردن زمان فراگیری جدا بپرهیزید.در فعالیت های ذهنی بین هر 30تا40دقیقه یکبار به مدت 5دقیقه استراحت کنید و تنفس عمیق داشته باشید.

13-  اجتناب از مطالعه اجباری:هنگامی که بسیار خسته هستید و یا بعد از مدتی مطالعه خسته شده اید،تمرکز حواس  خود را از دست داده اید بهتر است سعی نکنید مطالعه ی خود را به صورت اجباری ادامه دهید زیرا این امر باعث دلزدگی شما از درس خواهد شد.

14-  استراحت مطلق بعداز مطالعه علمی: میزان از دست دادن مطالب  و فراموشی حافظه، در خواب به مراتب کمتر از بیداری است .بنابر این بعد از آموختن یک مطلب علمی و مشکل به خصوص قبل از امتحان مدتی استراحت مطلق داشته باشید.

15-  به خاطر سپردن:سعی کنید مطلب را بفهمید و خلاصه آن را  در ذهن خود تکرار کنید.

16- تکرار:تکرار مهم ترین و اساسی ترین مرحله در یاد گیری است.

17- تحرک و ورزش:برای رسیدن به اهداف خود در زندگی تلاش کنید.روز ها را با ورزش آغاز کنید و برای تقویت روحیه خود،اهدافتان را در ذهن تجسم کنیدو هر گونه تردیدی در رسیدن به آن ها را دور بریزید که تردید ها باز دارنده هستند.

18- مکان مطالعه:استفاده از یک مکان مشخص برای مطالعه به تمرکز حواس کمک می کند حتی الا مکان بهتر است در محل به خصوصی مطالعه کنید و مکان مطالعه خود را کمتر تغیر دهید.

19- مکان یا محل مطالعه:وسایل مکان مطالعه را که منجر به حواس پرتی می شوندبه حداقل  ممکن کاهش دهید.

20- نور و حرارت مکان مطالعه:نور و حرارت مکان مطالعه باید مناسب باشد. دمای 20درجه و نور متوسط که خیلی زیاد باشد ونه کم مفید خواهد بود

21- زمان مطالعه:باتوجه به اینکه تحقیقات نشان داداه است مطالعه درهنگام شب (قبل از خواب ) وصبح زودکارآمدتر است پس بیشتر دراین مواقع مطالعه کنید.سعی کنیدزمان مشخص درهرروزبرای مطالعه درنظربگیرید،به طوریکه درآن زمان به هیچ کاردیگرنپردازیدوآمادگی کامل برای مطالعه داشته باشید.

22- وضعیت بدن در هنگام مطالعه:نشستن درپشت میز کامپیوتربهترین وضعیت مطالعه است لذ از درازکشیدن بپرهیزید که تمرکز حواس راازبین می برد و موجب خواب آلودگی می شود.

23- یادداشت برداری و خلاصه نویسی:با یادداشت برداری و خلاصه نویسی می توانید مطالبی را که نیاز به اندیشه و تفکر بیشتری دارند و باید آن ها را حفظ کنید راحت تر به خاطر بسپارید.

24- تند خوانی:سعی کنید تندخوانی را بیاموزید و تمرین کنید که تند بخوانید،تندخوانی باعث صرفه جویی دروقت و تمرکزحواس می شود.

25- حداکثر استفاده از تجربه: بکوشیدبه مطالب خوانده شده معانی شخصی بدهید و از روش هایی که به تجربه دریافت کرده اید و بیشترین بازدهی را برای شما دارد.

 26- برقراری پیوندبین مطالب آموخته شده : بین مطلب جدیدی که می خواهید یادبگیرید و مطالبی که قبلا آموخته اید،پیوند برقرار کنید.

27- تصویرسازی ذهنی و تجسم عینی : در هنگام مطالعه برای یادگیری از تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی استفاده کنید این تصاویردر بازیابی و به خاطر آوردن مطالب نقش بسزایی دارند.

28-  خط کشیدن زیر عبارات مهم: خط کشیدن زیر عبارات و مطالب مهم در بازخوانی و تمرکز بیشتر روی آنها مؤثراست.

29-  بیان مطالب: سعی کنید مطالبی را که مطالعه می کنید برای خود بیان و تکرار کنید . زیرا یادآوری مطالب خوانده شده باعث یادگیری بهتر می شود.

30-  وقت کافی برای مطالعه : میزان یادگیری با مدتی که صرف آن می شود رابطه نزدیک دارد . بنابراین توصیه می شود که برای مطالعه وقت کافی در نظر بگیرید.

31-  از بر خواندن : از بر خواندن مطالبی که قبلا یاد گرفته اید برای شخص دیگری که بتواند اشتباهات شما را اصلاح و جاافتادگی های آن را گوشزد کند، بسیار مفید است.

32-  برگه نکته ها : استفاده از برگه های نکته ها (نوشتن نکات مهم و دارای اهمیت خاص و دادن تعریفی از آن به زبان خودتان برای دیگران) نیز می تواند شگردی موثر در مطالعه باشد .

33- استفاده از نقشه ها و تصاویر : سعی کنید از نقشه ها و تصاویر و نمودارهای کتاب ها حداکثر استفاده را بکنید و خوب به آنها دقت نمایید.

34- مطالب دشوار را به قسمت های ساده تر وکوچک تری تقسیم کنید .

35-  تمرکز نیرو : برای این که بر خویش مسلط شوید باید بتوانید نیروی خود را متمرکز کنید وآن را در مسیر از پیش تعیین شده به کار اندازید.

36- تغذیه مناسب اعم از غذا و اکسیژن : ذهن آدمی هم چون اعضای دیگر بدن برای فعاللیت های خود روزانه خود به مود غذایی واکسیژن کافی نیاز مند است . باید با تغذیه مناسب ،انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند .همچنین تغذیه مناسب ،یکی از عوامل موثردر افزایش کار ایی حافظه است

37- عدم استفاده از دخانیات :استفاده از سیگار و دخانیات نه فقط موجب خستگی زود رس چشم وروان می شود   بلکه عمل طبیعی  نظام عصبی و حافظه را مختل می کند وتا ثییرات دائمی بر روی حافظه خواهد گذاشت بنا براین منطقی نیست که دخانیات را وسیله ای برای رفع خستگی یا عاملی برای افزایش تمرکز حواس بدانیم .چرا که سیگار باکم کردن میزان اکسیژ ن باز دهی آن را کاهش می دهد .(برای بزرگترها)

38- سلامت وآرامش ذهنی وعاطفی :وجود سلامت آرا مش ذهنی وعاطفی شرط اصلی مطالعه خوب است .بنابراین باید تلاش کنید که در آرامش فکری هر چه بیشتر به مطالعه بپردازید ودر پی ایجاد آرامش فکری و بهداشت روانی باشد.

بر گرفته از کتاب چگونه بخوانیم تا بهتر یاد بگیریم –دکتر میرزا بیگی

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1395/02/11
   اختلال بیش فعالی وکم توجهی

اختلال کم توجهی و بیش فعالی 

بر اساس معیار های انجمن روان پزشکی آمریکا (APA)کودکی که بعضی از خصوصیت

های رفتاری زیر را از خود نشان بدهد دارای اختلال کم توجهی و بیش فعالی است .

1-کم توجهی :

-  حواسش به راحتی از کاری که در حال انجام آن است پرت می شود.

-  اغلب در حفظ توجه بر تکالیف مشکل دارد .

-  اغلب وسایلش را گم می کند مثل کتاب ومداد و اسباب بازی و...

-  اغلب از دستور العمل ها پیروی نمی کند و در انجام کار های عادی روزانه و یا

وظایف شخصی دچار مشکل می شود .

2- بیش فعالی:

- اغلب دست ها و پاها ی خود را تکان می دهد و یا در صندلی وول می خورد .

-  غالبا حرف می زند .

- اغلب در حال تحرک است و پر جنب و جوش است .

- اغلب در بازی یا تفریحاتی که لازم است آرام باشد مشکل دارد .

3- تکانه ای عمل کردن:

-  بیشتر اوقات انتظار کشیدن برایش مشکل است .

- اغلب بیش از آن که پرسش ها کامل شود جواب می دهد .

- اغلب سخنان دیگران را قطع می کند و وارد گفت و گوی دیگران می شود .

این اختلال به سه صورت دیده می شود :نوعی در آن که کمبود توجه درآن غلبه دارد.

نوعی که در آن بیش فعالی غلبه دارد و نوع ترکیبی که بیش فعالی و فقدان توجه با

هم وجود دارد .

وجود یک یا چند علائم ذکر شده به معنی داشتن  این اختلال نیست . تشخیص وقتی

تایید می شود که شرایط زیر و جود داشته باشد .

1-  مشکلات  حداقل شش ماه ادامه داشته باشد .

2-  کودک حداقل شش علامت از علائم ذکر شده  در فهرست بالا را داشته باشد .

3-  پیدایش این علائم قبل از 7سالگی باشد .

4-  مشکلات باید در دو یا چند موقیت بروز داده شود مثلا در خانه و مدرسه .

5- علائم باید در مسایل آموزشی  مسایل  شخصی یا کارکرد های اجتماعی کودک

اختلال ایجاد کرده باشد .

6- علائم مستقیما به اختلال های روانی دیگرمثل اختلال اضطرابی مربوط نباشد .

والدین ومربیان ومعلمان باید  این کودکان را به روان بزشک ارجاع دهند.

توصیه ها:

1- در برخورد با این نوع کودکان  باید از خود حوصله نشان دهیم و یادمان باشد که این

کودکان دچار یک اختلال هستند .

2- این کودکان را سرزنش نکنید .

3- آن هارا زود به زود تشویق کنید . آن ها به پاداش های پیاپی در زمان های کوتاه نیاز

دارند .

4- به آن ها این روش را یاد بدهید که به خود بگویند  صبر کن . کمی بیشتر دقت کن.

حالا انجام بده . این روش رفتار های تکانش این نوع کودکان را کاهش می دهد .

5- پس از حدود 15 تا 20 دقیقه  مطالعه به آن ها بگویید  5 دقیقه استراحت و دوباره

مطالعه کنند .یعنی زمان مطالعه آن ها  طولانی نشود .

منبع : کتاب چگونه با کودکان دبستانی رفتار کنیم. نوشته  :امیر احمدی دارانی

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1395/02/11
   بافرزند خود این گونه باشیم

با فرزند خود اینگونه باشیم :

1-فرزند خود را موجودی آسمانی بدان و مانند یک گل به او رسیدگی کن .

2- شما می توانید اولین هدیه به فرزندتان را قبل از تولدش به او بدهید.


3- مسئول شما هستید اجازه ندهید هیچ کس جای مادر را برای فرزند پر کند .

4- مواظب باشیم که رفتاری یکسان نسبت به فرزندان داشته باشیم و بین آنها فرق

نگذاریم .

 5-آیا می دانید بهترین کار شما دوست داشتن فرزندت می باشد .

 6- یادمان باشد بوسیدن فرزند خود را هیچگاه فراموش نکنیم .

 7- تجربه کنید بهترین راه  ارتباط با کودکان  کود ک شدن است .

 8- برای سعادت فرزند خود سعی کنید  بهتر از مال را به او ببخشید .

 9- اگر فرزندت را تربیت نکنی اورا آن طور که می خواهند تربیت می کنند .

 10-برای تربیت فرزند خود محبت سه چیز را در دل آنها زیاد کنیم:

1- پیامبر اکرم (ص) 2- اهل بیت 3- قرآ ن 

  11- برای پیشرفت و سود رسانی به فرزندان خود از بچگی معارف بلند الهی را به

آن ها را بیاموزیم .

  12- بهترین سن برای آموزش مهارت ها به کودک هفت سالگی می باشد .

  13-فرزند خود را به گونه ای تربینت کنید که از ده سالگی به بعد احساس توانایی کند

  14- دقت کنیم آموزش در تمام زمینه ها را حق فرزندان و از وظایف خود بدانیم .

  15-یادمان باشد ورزش کردن را جزئی از برنامه های تربیتی کودکانمان قرار دهیم .

 16- شما والدین هستید که در هنگام مهمانی جای مناسب را به فرزند خود می

دهید  و جایگاه و  شخصیت مناسب فرزندان را در جامعه ترسیم می کنید .

 17-همیشه خود را حق به جانب ندانیم بچه ها هم حق دارند.

 18-کمترین حقوق کو دکا نمان را در نظر داشته باشیم و آنهارا از نامی زیبا محروم نکنیم .

 19-به هر طریق ممکن آینده تربیتی فرزندان خود را بیمه کنیم .

 20- فرزند امید آینده  ماست آینده خوبی برای خود بسازیم .

 21- براساس توانائی  درتربیت  تعداد فرزندان خود را انتخاب کنیم.

22- با نوشتن نامه با فرزندانمان ارتباط برقرار کنیم و تجربیات و آموخته ها ی خود را  به

آنها  یاد آور شویم .

23- به قول هایی که به بچه می دهیم  عمل کنیم تا درس وفا داری بیاموزد .

24- از همان بچگی  آموزش را آغاز کنیم تا سعادت فرزند خود را تضمین کرده باشیم .

25- در مکان هایی که بزرگان حضور دارند کودکانمان را با خود ببریم .

26- جرات و شهامت را از همان کودکی به کودکمان یاد بدهیم .

27- در تربیت فرزندان از افراط و تفریط دوری کنیم .

28- فرزندتان را وادار به قسم خوردن نکنید و اورا ازاین کار نهی کنید .

29- با سوق دادن فرزندان به فکر کردن آنهارا از حرف های بیهوده باز دارید .

30-به واسطه فرزندان رحمت خدا را به خود نزدیک کنیم .

31- فرزند ثمری وجود توست  از آن خوب مراقبت کن .

32- سرسبزی خانه تو فرزند تواست همیشه خانه ات را شاداب نگه دار .

33- اگر می خواهید فرزندتان دشمنی نداشته باشد به او تواضع را یاد بدهید .

34- آداب دوست یابی را به فرزندانمان گوشزد کنیم تا هیچ وقت تنها نباشند .

35- کودک را با فامیل آشنا کنید تا اصالت خانوادگیش حفظ شود .

36- کودکان را خجالتی بار نیاوریم که باعث از دست دادن خیلی از موفقیت ها ی 

آینده  آنها می شویم .

37- آموزش های اقتصادی را به فرزندت بیاموز .

38- اگر می خواهی فرزندت را آن طور که دوست داری تربیت کنی در رفتار خود دقت یا

تجدید نظر کن .

39- در تربیت فرزند عجله کن تا چشم برهم زنی فرزندت بزرگ شده است .

40- تکامل روحیه فرزند ما بستگی به عامل  سه  دارد :1- محبت2- آموزش3- مشورت

41- فکر نکنیم که کودک ما در همین سن باقی می ماند باید برای آینده اش

برنامه ریزی کنیم

42- برای کودکمان حتما قصه بگوییم که به رشد فکری او کمک کندیم .

43- همیشه تشویق و تنبیه را همراه هم داشته باشید .

44- همه تلاش های خود را صرف خوب تربیت کردن فرزندمان کنیم چون در صورت

اشتباهات او ما مسئولیم .

45- از قابلیت های کودکی فرزندمان مان برای تربیتش کمال بهره را ببریم .

46- فرزند نوجوان ما روحیه ای صاف و صیقلی دارد صفای اورا حفظ کنیم .

47- در وقت تذکر به فرزندمان مان از زبانی نرم استفاده کنیم نه پرخاش و تندی .

48- کنجاوی و دقت فرزندمان مان را تحمل کنیم به خصوص از هفت سالگی به بعد .

49- اگر سلامتی فرزند خود را می خواهید از دوران بارداری مراقب کودکتان باشید .

50- کودک شما الگوی خود را پدر و مادرش انتخاب کرده است پس مراقب رفتار خود باشید .

51- ارزش استفاده کردن از تجارب اطرافیان را به فرزند خود بیاموزید .

52-برای شخصیت دادن به فرزندان اولین گام آن آست که پدر و مادر فرزند خو درا

احترام کنند .

53- بازی کردن با کودک را جزء وظایف خود بدانیم و هم بازی او شویم .

54- شلوغ کردن و شیطنت بچه را به حساب توانایی عقل او بگذارید .

55- اگر می خواهید فرزندی صبور داشته باشید بازی گوشی های او را تحمل کنید .

 56- در بازی های بچه ها دخالت نکنیم و نگران آنها نشویم به آن ها تذکر دهیم .

57- در کارهایی که به بچه ها می سپاریم توان آن ها را در نظر بگیریم .

58- همان طور که بچه ما جسمی کوچک دارد  طاقت او هم همان قدر است کار

سنگین از او نخواهیم .

59- دروغ گفتن را ما به بچه می آموزیم در رفتار خود مراقب داشته باشیم تا فر زند ما

خوب تربیت شود .

60- با غر زدن و سرزنش و تذکر بی جا تنها بچه را لجباز بار می آوریم .

61 – بچه ات با تو هیچ فرقی ندارد  اگر کمی دقت کنی خود توست پس باخودت انس

بگیر .

62- کتک زدن را  از برنامه ی تربیتی کودکمان خارج کنیم در مواقعی فرزند خود را تنبیه کنیم اما زدن نه .

63- قهر کردن با بچه ات را طولانی نکن و صلح و دوستی را به او بیاموز .

64- کاری که خودت انجام می دهی بچه ات را از آن نهی نکن که اثری ندارد .

65- اگر فرزندتان را خوب تربیت نمی کنید حداقل جلوی خوب شدن فرزند خود را نگیرید

66- با تربیت درست بچه مان به خودمان احترام گذاشته ایم .

 67 -در تربیت فرزند خو د دقت کنیم تربیت ما حتی در چگونگی راه رفتن فرزندمان اثر

دارد .

68- ارزش نیکی به فرزندانمان را همچون نیکی به پدر و مادر بدانیم .

69- در حال انجام دادن مهمترین کار ها  به هیچ بهانه  از توجه  به کودکمان غافل

نشویم .

70-می توانیم بچه هارا تبدیل به پلی برای سعادت هیشگی خود کنیم .

71- هدیه دادن به فرزندمان کار بسیار خوبی است اما مراقب باشیم که حسادت دیگر

بچه هارا تحریک نکنیم .

72- فواید تواضع را به فرزند خود گوشزد کنیم و چگونه ارتباط برقرار کردن با خدا را در

همان دوران کودکی به او آموزش دهیم .

73-هم نام زیبایی بر کودکمان بگذاریم و با هم نام زیبا و احترام کامل او را صدا بزنیم  .

74- اولین کلمه ای که از زبان کودک ما بیان می شود  بسیار با اهمیت است با کلمات

زیبا زبان بچه مان را باز کنیم .

75-کودک  ما باید بداند که بدترین چیز مخالفت با خداست و بهترین هدیه به فرزند

آموزش کرامت انسانی به اوست .

76-برای توبیخ کردن فرزندانمان از هیبت و وقار پدرش کمک بگیریم پس همیشه پدر را

در ذهن کودک خود با عظمت جلوه دهید.

بر گرفته از کتاب با فرزند خود ابنگونه باشیم

   ارسال شده توسط    در مورخ   1395/02/11
   اثرات منفی شبکه های اجتماعی

 

        ده اثر منفی وغیر قابل جبران شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان

 

فناوری ابزار مفیدی ست ، اما اکثر افراد نمی دانند که چه طور  باید از آن  به درستی

استفاده کنند که همین مسئله می تواند فناوری را به ابزاری مخرب تبدیل کند.

1-    تعاملات فرد به فرد یا رو در رو را کاهش می دهد .

بااستفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی نه تنها و قت کمتری برای گذرا ندن با

افرادی خواهید داشت که به صورت فیزیکی در اطراف شما حضور دارند بلکه دوستان

و اعضائ خانواده تان زمانی که می بینند شما به دستگاههای الکترونیکی و موبایل

و....بیش از حد اهمیت می دهید از محبت شما نا امید شده و ناراحت می شوند...در

نهایت هم افراد تمایل کمتری به صرف وقت و بودن در کنار شما خواهند داشت .

2- احساس نیاز به توجه رابه شدت افزایش میدهد.

ارسال بست ها و استا توس های غیر مفید و مبهم در شبکه های اجتماعی به راحتی

می توا ند به عادتی زننده و مخرب در زندگی افراد ی شود که اغلب از شبکه های

اجتماعی استفاده می کنند .رقابت  بی بایان برای به دست آوردن لایک بیشتر و کامنت

های متعدد می تواند زندگی شما را به نا بودی بکشاند.

3-  توجه شما را از اهداف زندگی واقعی منحرف خواهد کرد.

درک ا ین موضوع که  توجه بیش از حد افراد  به دنیای مجازی و هویت خود در شبکه های

اجتماعی آنها را  از رقابت در دنیای واقعی و  رسیدن به هدف باز می دارد بسیار  آسان

است . اکثر این جوانان به جای اینکه با تلاش و بشتکار مهارت های لازم را برای رسیدن به

اهداف عالی خود کسب کنند  ترجیح می دهند به فوق ستاره ای در دنیای مجازی تبدیل  شوند.

4-  خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می دهد.

با توجه به مطالعات اخیر افرادی که از شبکه های اجتماعی استفاده اعتیاد گونه دارند

نسبت به افراد عادی احساسات منفی بیشتری از جمله افسردگی را تجربه می کنند

افرادی سابقه ابتلا به افسردگی داشته ا ند بیشتر از دیگران در معرض خطر هستند .اگر

فکر می کنید که غمگین شده اید یا کمی احساس افسردگی می کنید بهتر است به خود

استراحتی بدهید و چند روز از شبکه اجتماعی و دوستان مجازی خود فاصله بگیرید.

5-    احتمال شکست روابط موجود در شبکه های اجتماعی بیش از روابطی ست که در دنیا ی واقعی داریم .

ازحسادت وغیرتی که در روابط موجود در شبکه های اجتماعی وجود دارد به ندرت نتیجه

مثبتی حاصل میشود.استفاده از شبکه های اجتماعی  برای ایجاد روابط بیشتر

وصمیمانه تر گزینه ای آسان است اما بهتر است که بدانید که این گزینه آسان می

تواند خسارات غیر قابل جبرانی به روابط شما در دنیای واقعی بزند.مطالعات نشان می

دهد زمانی که یکی از زوجین بیش از حد درگیر یک شبکه اجتماعی مانند فیس بوک شود

همسر او تمایل بیشتری برای نظارت وکنترل اعمال ورفتار او خواهد داشت که این موضوع

می تواند منجر به بحث های طولانی و در نهایت مرگ رابطه شود.

6-    استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی خلاقیت افراد را نابود می کند

شبکه های اجتماعی آسان ترین راه برای توقف رشد یا کشتن فرایند خلاقیت در انسان است .

تائیرات منفی و گشت و گذار های بی هدف در شبکه های اجتماعی مانند زمانیست که

شما از روی بی فکری  و بدون برنامه خاصی به تماشای تلویزیون و برنامه های این جعبه

جادویی بپردازید اگر تصمیم گرفته اید که بهره وری خود را افزایش دهید و از وقت های

خود استفاده ای بهینه کنید تمام اپلیکیشین های شبکه ها ی اجتماعی از همین امروز

خاموش کنید .

7-    قلدر های فضای سایبرس هنوز زنده وسرحال هستند

مردم فکر می کنند در فضای مجازی هیچ محدودیتی وجود ندارد و به همین دلیل

چیزهایی که در زندگی واقعی به عنوان راز حفظ می کنند  و کمتر به زبان می آورند به

آسانی در شبکه های اجتماعی بیان می کنند  اگر شما جزء این قبیله افراد نیستید باز

هم این احتمال وجود دارد که روزی برخی از مسائل خصوصی خود را با کاربران دیگر در

میان بگذارید و اگر همین الان هم بیان حرف های خصوصیتان برای دیگران در فضای مجازی

یکی از عادتهایتان است بهتر است همینجا تمامش کنید . آنقدر ها هم که فکر می کنید

در ایترنت نا شناس نیستید.با وجود هکر ها و کلاهبر داران حرفه ای که در دنیای وب برسه

می زنند باید همیشه مراقب امنیت خود  واطلاعات محرمانه تان در شبکه های اجتماعی

باشید.

8-    مقایسه پیوسته ی خود با دیگران در شبکه های اجتما عی شما  را  به نابودی

خواهد کشاند

شخصیت های دیجیتالی افراد که در شبکه های اجتماعی وجود دارد به طرز چشم گیری

باشخصیت وهویت واقعی آنها متفاوت است .بعد از چند ماه در گیر شدن با آنها  ومقایسه

خود با افراد دیگر ممکن است فکر کنید که آنها خیلی از شما بهترند اما بهتر است این

موضوع راهمیشه به خاطر بسبارید که آنها هم مانند شما یک انسان هستند ودرست

مانند شما از نقاط ضعف وقدرت مشخصی بر خوردارند.

 

9-    شبکه های اجتماعی افراد را به شدت بی خواب می کنند.

نوری که از صفحه نمایش دستگاههای الکترونیکی مختلف به چشمان شما ساطع می

شود ذهن را فریب می دهد وبه آن القا می کند که حالا وقت خواب نیست .یکی از عوامل

کلیدی برای بر خورداری از سلامت جسمی و روانی خواب کافی است وعوارض بی خوابی

های مکرر بر هیچکس بوشیده نیست بنا بر این بهتر است هنگام خواب گوشی خود را در

اتاق دیگری بگذارید وآنرا با خود به رختخواب نبرید.

10-حریم خصوصی شما را به خطر می اندازد.

در بین شبکه های اجتماعی خرید وفرو ش اطلاعات افراد  امری طبیعی است وطبق

افشاگری های اخیر دولت هایی نظیر  آمریکا به تمام اطلاعات افراد از جمله آدرس  ایمیل .

تماس های شما در اسکایب و.... دسترسی دارد که این امر موجب کمرنگ شدن

مفهومی به نام حریم خصمصی در فضای مجازی شده است بنا برایناگر هر چیزی را که به

ذهنتان می رسد در شبکه هاب اجتماعی با دیگر کاربرا ن به اشتراک بگذارید باید بدانید

که به دولت ها وشبکه های اجتماعی کمک کرده اید که شما را راحت تر به دام بیاندازند.

در بایان ذکر این نکته ضروری است که شبکه های اجتماعی در کنار این اثرات منفی و

مخرب فواید بی نظیری برای بیشرفت وترقی جوامع. سازمان ها و افراد نبز داشته است

وانتخاب بعد مثبت یا منفی هر فناوری بر عهده خود کاربر است.

 

پیروز باشید

 

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1395/02/11
   عادات انسانهای موفق

35عادت انسان های موفق

1-    سئوالات درستی از خود می پرسند.سئوال هائی که آنها را در مسیر مثبت ذهنی و   روحی قرار می دهند .

2-    به ندرت از چیزی ناراحت می شوند انرژی خودرا بیهود ه از دست نهی دهند.

3-    سرزنش نمی کنند آنها مسئولیت کار هایشان را کامل می پذ یرند .

4-    وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیتشان استفاده کنند همیشه راهی برای بالا بردن ظرفیتشان پیدا می کنند وبیشتر از ظرفیتشهن از خود توقع دارند .

5-    همیشه مشغول فعال و سازنده هستند.هنگامی که اغلب افراد درحال استراحت هستند آنها برنامه ریزی می کنند وفکر می کنند .

6-    خودشان را با افرادی که با آنها همفکر هستند متحد می  کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می دانند.

7-    بلند پرواز هستند ودوست دارند حیرت انگیز باشند. آنها هوشیارانه انتخاب می کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگیشان اتو ماتیک وار سپری شود.

8-    به وضوح می دانند که چه جیزی در زندگی می خواهند و چه نمی خواهند .

9-    بیشتر از آنکه تقلید کنند نوآوری می کنند .

10-در انجام کار هایشان امروز و فردا نمی کنند وزندگی خود را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری تلف نمی کنند .

11-آنها دانش آموزان مدرسه زندگی هستند وهمواره برای یاد گیری روی خودشان کار می کنند.آنها از راههای مختلفی مثل تحصیلات آموزشگاهی دیدن و شنیدن پرسیدن  خواندن و تجربه کردن یاد می گیرند.

12-همیشه نیمه پر لیوان را می بینند وتوانائی پیدا کردن راه درست را دارند .

13-به طور دقیق می دانند که چه کاری می خواهند انجام دهند وزندگی خود را با از شاخه ای به شاخه دیگر پریدن هدر نمی دهند  .

14-ریسک های حساب شده ای انجام میدهند. ریسک های مالی واحساسی وشغلی و....

15-با مشکلات و چالش هایی که برایشان پیش می آید سریع و تاثیر گذار رو به رو می شوند.

16- منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی مانند تا آینده شان را رقم بزند.آن ها بر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت ، بهترین زندگی را برای خودشان می سازند.

17- وقتی بیشتر مردم کاری نمی کنند؛ آن ها مشغول فعالیت هستند. آن ها قبل از این که مجبور به کاری بشوند،عمل می کنند.

18- بیشتر از افراد معمولی روی احساساتشلن کنترل دارند.آن ها همان احساساتی را دارند که ما داریم ولی هیچ گاه برده احساساتشان نمی شوند.

19- ارتباط گر های خوبی هستند و روی رابطه ها کار می کنند.

20- برای زندگیشان برنامه دارند و سعی می کنند برنامه شان را عملی کنند.زندگی آنها از کار های برنامه ریزی نشده و نتایج اتفاقی عاری است.

21- در زمانی که بیشتر مردم به هر قیمتی می خواهند از رنج کشیدن و بودن در شرایط سخت اجتناب کنند،افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرایط سخت را می فهمند.

22- ارزش های زندگیشان معلوم است و زندگیشان را روی همان ارزش ها بنا می کنند.

23- تعادل دارند.وقتی از لحاظ مالی موفق هستند،می دانند که پول و موفقیت مترادف نیستند.آنها می دانند افرادی که فقط از نظر مالی در سطح مطلوبی قرار دارند،موفق نیستند.این در حالی است که خیلی ها خیال می کنند پول همان موفقیت است . ولی آن ها دریافته اند که پول هم  مثل بقیه ی چیز ها یک وسیله است برای د ست یابی به موفقیت .

24- اهمیت کنترل داشتن روی خود را درک کرده اند . آنها قوی هستند و از این که راهی را می روند که کم تر کسی می تواند برود،شاد می شوند.

25- از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشی از این که کجا زندگی می کنند و چه دارند   وچه طور به نظر می رسند،توجهی ندارند.

26- دست و دل باز و مهربان هستند و از این که به دیگران کمک می کنند تا به خواسته هایشان برسند خوش حال می شوند.

27- متواضع هستند و اشتباهاتشان را با خوش حالی می پذیرند و به راحتی عذرخواهی می کنند.

28- انعطاف پذیر هستند و تغییر را غنیمت می شمارند.وقتی وضعیتی پیش می آید که عادت ها و آسایش روزمره شان را بر هم می زند از آن استقبال می کنند و با آغوش باز وضعیت جدید و ناشناس را می پذیرند.

29- همیشه سلامت جسمانی خودشان را در وضعیت مطلوبی نگه می دارند و می دانند که بدنشان خانه ای است که در آن زندگی می کنند و به همین خاطر ، سلامت جسمانی برای آن ها خیلی مهم است.

30- موتور بزرگ و پر قدرتی دارند. سخت کار می کنند و تنبلی نمی کنند.

31- همیشه منتظر بازتاب کارهایشان هستند.

32- با افراد بد ذات و غیر موجٌه نشست و برخاست نمی کنند .

33- وقت شان و انرژی شان را روی وضعیٌت هایی که از کنترل شان خارج است صرف      نمی کنند.

34- می دانند چگونه استراحت کنند و ریلکس شوند.از زندگی شان لذٌت می برند وسرگرم می شوند.

35- آموخته هایشان را تمرین می کنند.درباه ی تئوری های عجیب و غریب خیلبافی نمی کنند بلکه واقع بینانه زندگی می کنند.

واحد مشاوره ی دبستان شهید بهشتی (شاهد)

   ارسال شده توسط    در مورخ   1395/02/11
    تکنیکهای تمرکز حواس

۱۱: نگاه خیره

روی صندلی به گونه ای بنشینید که سراندکی بالا و چانه تان رو به جلو و شانه هایتان به عقب متمایل باشد. دست تان را هم سطح شانه تان بالا برده و به سمت جلو اشاره کنید. به مدت یک دقیقه به انگشتان دست تان خیره شوید. همین کار را با دست چپ نیز انجام دهید. زمان انجام این کار را کم کم افزایش دهید. با این روش پس از مدتی متوجه می شوید می توانید براحتی روی کاری متمرکز شوید.

۱۲: دست های ثابت

یک لیوان پر از آب برداشته و با انگشتان تان آن را محکــــم بگیرید. دست تان را به آرامی مقابل خود برده و در همان حال که لیوان را جلوی خود نگه می دارید به آن خیره شوید و مراقب باشید دست تان کوچک ترین تکانی نخورد. همین کار را با دست دیگرتان نیز انجام دهید. به این ترتیب می توانید برقدرت تمرکزتان بیفزایید.

۱۳: رهایی از اضطراب

در طول روز مراقب ماهیچه های بدن تان باشید به طوری که آنها هرگز سفت و کشیده نباشد. به جای این که ظاهر عصبی و پرفشاری داشته باشید سعی کنید با رها کردن ماهیچه های خود در وضع آرامی قرار بگیرید. این کار به شما کمک می کند با رهایی از اضطراب روی کار مورد نظرتان متمرکز شوید.

۱۴: کنترل ماهیچه های بدن

دست راست تان را روی زانو قرارداده، انگشتان تان به غیر از انگشت اول را جمع کنید، به طـــوری که انگشت باز مانده به سمت جلو اشاره کند. سپس آن انگشت را به آرامی از جهتی به جهت دیگر تکان دهید و در همان حال تمام توجه تان را به نوک انگشت تان معطوف کنید. با این تمرین به مرور متوجه می شوید که براحتی می توانید روی حرکات ماهیچه ای تان کنترل داشته و قدرت تمرکزتان را بالا ببرید و براحتی افکارتان را روی چیزی که می خواهید متمرکز کنید. این تمرین و تمرین های مشابه را جدی گرفته و با دقت انجام دهید.

۱۵: حس بویایی

با کمک حس بویایی می توانید قدرت تمرکزتان را افزایش دهید. وقتی پیاده روی می کنید، یا در روستایی رانندگی می کنید و از کنار باغ گلی رد می شوید به بوی گل ها و گیاهان توجه کنید و سعی کنید انواع بوها را شناسایی کنید. سپس یکی را از آن میان انتخاب کرده و سعی کنید فقط آن بوی خاص را حس کنید. متوجه می شوید که بوی آن گل یا گیاه خاص شدت می گیرد. این کار توجه خاصی می طلبد و با این روش می توانید ذهن تان را به تمرکز داشتن روی چیزی آموزش دهید.۱۶: ۱۶

۱۶:جریان خون

روی زمین دراز بکشید و ماهیچه های تان را شل و رها کنید. روی ضربان قلب تان متمرکز شوید و به هیچ چیز دیگر توجه نکنید. فقط به این موضوع بیندیشید که این اندام فوق العاده چگونه خون را به تمام قسمت های بدن می فرستد.

پس از کمی تمرین می توانید کاملا جریان خون را در بدن تان احساس کنید. حتی هرگاه در نقطه ای از بدن تان احساس ضعف کردید می توانید با تصور کردن، خون بیشتری به آن قسمت هدایت کنید. تردید نداشته باشید که با تمرین می توان به چنین قدرتی دست پیدا کرد. بنابراین مسلما چنین فردی با این نوع توانایی می تواند براحتی روی هرکاری که می خواهد تمرکز داشته باشد.

۱۷ : خواب راحت

خواب راحت در افزایش تمرکز کمک بسیاری می کند. می توانید با روش آب این کار را انجام دهید. یک لیوان پراز آب روی میز اتاق خواب تان بگذارید و روی صندلی کنار آن بنشینید و به لیوان آب خیره شوید و با خود فکر کنید که آن چقدر آرام است. سپس خود را تصور کنید که در وضعی بسیار آرام همانند آب درون لیوان قرار دارید. پس از اندکی تمرین، اعصاب تان آرام می شود و می توانید به خواب روید. خواب راحت و با کیفیت باعث می شود شما هنگام بیداری از تمرکز بالایی بهره مند شوید.

 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1394/10/29
   

تمرین شماره ۶: 

همانند تمرین قبل عمل كنید با این تفاوت كه این بار چشمانتان بسته باشد. در ابتدا تمرین شماره ۵ را به مدت ۵ دقیقه تكرار كنید و سپس به انجام این تمرین بپردازید. چشمان خود را ببندید و سعی كنید طعم، رنگ و بوی میوه را احساس و تصور كنید و هر چه می توانید این تصویر را در ذهن خود شفاف تر كنید. اگر نتوانستید این كار را انجام دهید، چشمان خود را باز كنید، میوه را نگاه كنید و سپس تمرین را تكرار كنید.

 

تمرین شماره ۷: 

یك شی ساده ( قاشق، چنگال و یا لیوان ) را بردارید و بر روی آن تمركز كنید. از همه طرف به آن نگاه كنید بدون آنكه كلمه ای در ذهن داشته باشید. سعی كنید فقط به آن شی نگاه كنید بدون آنكه بر اسامی و یا كلمات مربوط به آن فكر كنید.

تمرین شماره ۸: 

پس از آنكه در انجام تمرین قبل مهارت پیدا كردید، می توانید این تمرین را انجام دهید. شكل هندسی كوچكی ( مثلث، مربع و یا دایره ) را بر روی كاغذ رسم كنید و آن را به رنگ دلخواه درآورید. سپس بر روی آن تمركز كنید. فقط به آن شكل فكر كنید و افكار نامربوط دیگر را از خود برانید

سعی كنید در طی تمرین به كلمات فكر نكنید.

 

تمرین شماره ۹:

مانند تمرین قبل عمل كنید با این تفاوت كه این بار چشمانتان بسته باشد. اگر نتوانستید شكل را بطور كامل مجسم كنید، چشمانتان را باز كرده، چند دقیقه به شكل نگاه كنید سپس چشمان خود را ببندید و تمرین را ادامه دهید.

 

تمرین شماره 10 : 

سعی كنید حداقل برای مدت ۵ دقیقه به هیچ چیز فكر نكنید. دقت كنید وقتی كه تمرین‌های قبلی را با موفقیت به پایان رساندید، آنگاه نوبت به این تمرین خواهد رسید. در آن هنگام شما برای انجام این تمرین آمادگی خواهید داشت و قادر خواهید بود برای مدتی معین به هیچ چیز فكر نكنید. به زودی این كار برای شما آسان و آسان تر خواهد شد.

   ارسال شده توسط    در مورخ   1394/09/17
   

   دخترم سلام.من از امروز تعدادی تمرین جهت تمرکز حواس برات میزارم.اگر هر شب نیم ساعت برای تمرینهای داده شده وقت بزاری خواهی دید بعد از مدت کوتاهی تمرکز بهتری در حین مطالعه خواهی داشت.

تمریناتی جهت تقویت تمركز حواس

تمرین شماره ۱:

كتابی را انتخاب كنید، یك صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد كلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یك بار دیگر این كار را تكرار كنید تا مطمئن شوید كه شمارش را درست انجام داده‌اید. در ابتدای كار با یك پاراگراف شروع كنید و هنگامیكه این تمرین برای شما آسان تر شد، تمام كلمات یك صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حركات چشم‌هایتان انجام دهید.

تمرین شماره ۲

در ذهن خود از یك تا صد را بر عكس بشمارید

.تمرین شماره ۳: 

در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمرید و كم كنید. ( ۱۰۰- ۹۷ – ۹۴ - ... )

تمرین شماره ۴: 

یك كلمه و یا یك طرح ساده را انتخاب كنید و آن را به مدت ۵ دقیقه در ذهن خود تكرار كنید. هنگامیكه توانستید بهتر و آسان تر تمركز كنید. سعی كنید این كار را برای مدت ۱۰ دقیقه انجام دهید و بدون آنكه تمركز حواس خود را از دست بدهید.

تمرین شماره ۵:

یك میوه مثلا یك سیب را بردارید و از همه طرف به آن نگاه كنید. تمام حواس خود را بر روی آن متمركز كنید و به چیز دیگری غیر از آن سیب فكر نكنید. وقتی به سیب نگاه می كنید به چگونگی رشد آن و یا ارزش غذایی آن و یا حتی مغازه ای كه آن را خریده‌اید فكر نكنید، بلكه فقط و فقط به خود سیب فكر كنید. به آن نگاه كنید، آن را ببویید و لمس كنید. 

   ارسال شده توسط    در مورخ   1394/09/08