امروز : 27 مهر 1397
 
   jتکلیف شب

سلام به دختران نازم

مشق:پلی کپی حل شود. سرمشق ها کامل شود .یک دیکته ازدو درس در یک صفحه نوشته شود.

ریاضی 3 مسئله و5 تمرین محور جمع و تفریق حل شود.

دختران گلم قران و فارسی و علوم خوانده شود. 

اخر هفته ی خوبی داشته باشید

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/25
   jتکلیف شب

سلام به دختران نازم

با کلمه های مشکل جمله نویسی کنید 

ریاضی 5 جمع و 5 تفریق دو رقمی بنویسید.هم به صورت ستونی و هم به صورت سطری نوشته شود 

نازنینم قران هم بخوان.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/24
   jتکلیف شب

سلام به دختران نازم

ریاضی صفحه 18 در کتاب حل کنید.

یک دیکته از درس گفته شود.

 روان خوانی درس ها فراموش نشود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/23
   پیام

سلام اولیای گرامی

فردا بجه با خود زیرانداز و صبحانه بیاورند جون در حیاط مدرسه میل می کنند. با تشکر ازشما

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/23
   jتکلیف شب

سلام به دختران درس خوانم

مشق:یک بار از درس دوم نوشته شود.

ریاضی 5 مسئله نوشته و حل شود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/22
   پیام

سلام به اولیای گرامی 

دومین جلسه ی عمومی کلاس نرگس 2 با حضور اولیای گرامی در روز یکشنبه29|مهر ماه ساعت 13تا14 برگزار می شود.با حضور سبزتان ما را یاری فرمایید.با تشکر از شما.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/22
   jتکلیف شب

سلام به دختران با هوش

ادینه شماره 3 حل شود.

یک دیکته از درس نوشته شود.

مشاهدات خود را در دفتر بنویسید.

روان خوانی ودرس ها تمرین شود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/18
   jتکلیف شب

سلام به دختران زیبای گلم

مشق :سر مشق ها را تکمیل کنید.با 5 کلمه سخت درس جمله سازی کنید.با4 گلمه ای که هم دارد جمله سازی کنید.

ریاضی :الگو های 6و7و8را به صورت شکل کشیده ودسته بندی کنید.

گل های من روان خوانی فراموش نشود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/17
   jتکلیف شب

سلام به دختران با هوشم

یک بار از درس بنویسید.

ریاضی الگو های 4 تایی و 5 تایی و6 تایی را تا یک خط ب صورت عددی بنویسید.

 روان خوانی فراموش نشود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/16
   پیام

با عرض سلام به اولیای گرامی 

یک مسابقه نقاشیدر کانال با جزئیات ان گذاشته شده است لطفا با توجه به شرایط ان بچه ها را با موضوعی که داده است تشویق نما یید و تا زیبا بکشند واول ابان به من تحویل بدهند 

باتشکر از همکاری شما

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/07/16
12345678910...