امروز : اول بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
   تکلیف شب

دختران گلم  تکلیف امشب شما از این قرار است جدول شماره 2 را در دفتر حل کنید یک بار از درس نوشته شود ریا ضی 5 ساعت با دقیقه و 5 مسئله تفریق و 5 مسئله جمع انجام دهید در ضمن در مورد شهید چمران یک تحقیق در یک صفحه انجام دهید پلی کپی ها حل شود با تشکر از شما

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/29
   تکلیف شب

تکلیف شنبه دختران گلم جدول شماره 3را در دفتر حل کنید یک دیکته از درس های 10و9و8 گفته شود یک امتحان ریاضی 15 سوال حل شود تمام خوانده شود

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/29
   تکلیف شب

تکلیف امشب از مجله رشدصفحه 30جدول شماره 2را بریده و در دفتر بچسبانید و فعالیت مورد نظر را انجام دهید  در ریاضی نوار اندازه گیری را در کتاب بچسبانید  با کلمه های مشکل درس جمله سازی کنید

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/28
   تکلیف شب

برای صفحه 28 مجله رشد یک داستان بنویسیدو آن را قاب کنید و تصاویر را بچسبانید یا بکشید

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/28
   تکلیف شب

دختران گلم تکلیف امشب ریاضی صفحه ی77 در کتاب حل شود مشق یک بار از در س هنرمند نوشته شود یک دیکته از دو درس آخر گفته شود

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/27
   تکلیف شب

دختران گلم در باره ی یکی از موضوع های زیر یک داستان زیبا بنویسید 1- هیچ کس نمی دانست چرا بهار دیر کرده است؟2-همه ی حیوانات از صدای وحشتناکی که در جنگل پیچیده بود ترسیدند 3- آ موزگار به بچه ها گفت امروز قرار است یک نفر به کلاس ما بیاید یک آدم عجیب و غریب که تا به حال ندید ه اید

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/26
   تکلیف شب

دخترم تکلیف آخر هفته از این قرار است پلی کپی  ها حل شودریاضی کار شود یکی از داستان ها را انتخاب کرده وبا هیجان بیشتری که به موضوع داستان نزدیکتر است وبا اوج بسیار نوشته شود

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/22
   تکلیف شب

تکلیف شنبه از این قرار است بنویسیم تا آخر درس زیارت کارشود  معمای ریاضی در کتاب حل شود و زیبا رنگ شود

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/22
   تکلیف شب

یک دیکته از درس های 1و2و3و4و5  نوشته شود . ریاضی 5 ساعت و2مسئله و2 پول کشیده وحل شود

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/18
   پیام

سلام در روز دوشنبه تاریخ 95/10/20به دلیل برگزاری کلاس برای معلمین دانش آموزان زود تعطیل می شوند و اطلاعیه بعدا به دست شما خواهد رسید با تشکر از شما

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1395/10/18
12345678910...