امروز : 21 اذر 1397
 
   تکلیف

                                                           سلام دختر های خوب

    1-الگوعددی 2تایی را از47تا87 را بنویسید. 2- املا خورشیدی از درس جدید 20 کلمه  انجام شود. 

            3-صدا ونور چه پیام هایی دارند.تحقیق کنید.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/19
   تکلیف

                                                    روز  بخیر  گل های نرگس

1-پلی کپی والدسنجی شود   امضا   شود.2- مورچه اشک ریزان خوانده  وبه سوال ها ی آ ن  بدهید 3-شکل پول ها را با توجه به کتاب ریاضی  آماده شود.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/17
   پیام

سلام با ادب واحترام به اطلاع می رسانم  که روز دوشنبه ساعت 7 تا 8  جلسه اولیا برگزار می شود .

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/17
   تکلیف14-15-16 ابان

                                                             سلام  گل های زیبا

     1-پلی کپی را حل کنید.2-سوره قدر حفظ سوال شود 3- نمونه  سوال 5 عدد بنویسید.4 کتاب داستانی که از کتابخانه کلاس  دار ید

با دقت بخوانید در  سه جمله هر چه فهمیدید  برایم بنویسید.(هنگام نوشتن  ابتدا نام کتاب ونویسنده رانوشته سپس انچه فهمیده اید را بنویسید).

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/15
   تکالیف13

                                  سلام گل های قشنگ

1- پلی کپی  ها انجام شود.2- قرآن  سوره فلق حفظ شود 3-دفتر املا بیاورید  (با امضا ودرصورت نیاز جمله سازی کنید.)

      خواندن ساعت  (باتغییر زمان نیم وربع و دقیقه های مختلف)  تمرین شود.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/13
   تکلیف11-12 ابان

                        سلام  فرشته های کلاس

 1-نمونه سوال ساعت 5 تا(مانند سوال 3و4 در مرورفصل ) بنویسید ..پرسیده می شود.

                  فعالیت های مهارتی

2- روی برگه شطرنجی  شکلی که 2 خط تقارن دارد را رسم کنید   .(مانند شکل کتاب)

3- با دقت به اطراف نگاه کنید نام 5وسیله  که 2 خط تقارن دارد را بنویسید.

 

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/12
   تکلیف10 ابان

                                                                    سلام گل های زیبا

1-قران وهدیه ها  مطالعه شود پرسیده می شود.

2-یک املا بنویسید با کلمه های داده شده کلمه های مشترک بسازید.

3- دفتر املا بیاورید.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/10
   تکلیف

                                               سلام دختر های خوبم 

 1- نمونه سوال ها ی  ریاضی    حل شود.2 - در کتاب ریاضی مرور فصل  کامل  انجام شود  .3-کارد ستی تقارن با دقت انجام بدهید .

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/07
   پیام تبریک

         تبریک  به دختر ورزشکار کلاس ارمغان مهدوی که مقام اول را  در شنا کسب نموده است .

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/07
   تکلیف

                                          سلام دختر های خوبم

میلاد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) ومیلاد حضرت امام جعفر صادق (ع) را به شما وخانواده گرامیتان تبریک می گویم.

  1-یک داستان زیبا از فکر خودتت بساز وبنویس وروز شنبه بیاور.

2- برای سلامتی  آقا امام زمان هر چه قدر دوست داری صلوات بفرست تعداد صلوات خود را بنویس و بیاور.

           

         

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/09/03
12345678910...