امروز : 28 اسفند 1397
 
   فعالیت های آموزشی

                                 سلام   دختر های خوبم

1- پلی کپی حل شود 2-درباره هفت سین  درس نوروز  بنویسید 

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/22
   فعالیت های آموزشی

                                          سلام روز بخیر گل های نرگس

1- سوال ریاضی  را انجام بدهید.

2-  پلی کپی املا را در دفتر املا قرار داده انجام دهید.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/19
   فعالیت های آموزشی

                                    سلام دختر های خوبم

1- نمونه سوال ریاضی و جمله سازی  را انجام بدهید .

2- مساله دو را حلی بسازید.(5 تا)

 3-پلی کپی را پاسخ دهید.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/15
   فعالیت های آموزشی

                                         سلام   دختر های خوبم

      1-پلی کپی حل کنید.2-ریاضی ص ( 124-125 ) انجام شود.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/14
   فعالیت های آموزشی

                                         سلام   دختر های خوبم

      1-پلی کپی حل کنید.2-ریاضی ص ( 124-125 ) انجام شود.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/14
   فعالیت های آموزشی

                                               سلام  دخترهای با ادب

                          1-تحقیق کنید وبپرسید 

           درباره   محل نگه داری  انواع مواد غذایی که در خانه می بینید وبنویسید. 

              مثال:  smiley  در جای سرد و مر طوب  چه موادی نگه داری می شود؟

                    smiley  در جای خشک  چه موادی نگه داری می شود؟

          2-تعدادی دایره   با کاغذ  ببرید (کتاب ریاضی درس کسر و احتمال )

         3-  10 کلمه  با معنی از کتاب فارسی  بنویسید.

          4-قران بخوانید.

 

 

                       

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/12
   فعالیت های آموزشی

                                                    سلام گل های قشنگ

1-ریاضی صفحه 118 انجام  شود   2-پلی کپی  در مد  ت   20 دقیقه حل شود 3- جامد -مایع - گاز از هر کدام 2 نمونه مثال بزنید

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/11
   فعالیت های آموزشی

                                             سلام 

                                    دخنر های خوبم

    1- پلی کپی  ونمونه سوا ل ها را با دقت انجام دهید2-قرآن بخوانید.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/09
   پیام

                                                 سلام اولیای گرامی

 روز یکشنبه 12 اسفند  ماه   مدرسه ساعت 11 تعطیل می شود  سرویس  دانش موزان انجام می شود.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/09
   فعالیت های آموزشی

                                                  سلام فرشته های کلاس

           1- ریاضی 4 تا سوال بنویسید 2- شکل کسر ها را رسم کنید .

          3-کارت مراقبت از کتاب علوم را اماده نمایید. 4ا-اشتباهات ریاضی را بنویسید.

   ارسال شده توسط   جمیله خورشاهیان  در مورخ   1397/12/05
12345678910...