امروز : 29 مهر 1396
 
   برنامه روزانه

خانه ای که در آن قرآن  فراوان تلاوت شود خیر آن بسیار است .     رسول اکرم (ص)

ص 21و22 ریاضی حل شود.              ص17 و 18 قران مطالعه شود.

ص18  نگارش کامل شود . ریاضی فصل اول مطالعه شود .

مهارت زندگی شماره 4(هنگام غذا خوردن صحبت نکنید .)

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/24
   برنامه روزانه

هر کس به آنچه خدا به او داده راضی باشد خداوند حتما برای او خیر خواهد .      امام صادق (ع)

ص20ریاضی با دقت حل شود.

به کلمات مخالف   هم خانواده  و مترادف در دفتراملا پاسخ دهید.

یک بار از روی کلمات خط کشیده شده درس دوم فارسی نوشته شود .

قرآن فارسی  اجتماعی و هدیه ها مطالعه شود.

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/23
   برنامه روزانه

هر کس به خاطر خدا از چیزی بگذرد خداوند بهتر از آن را به او می دهد.

ص19ریاضی با دقت حل شود.        ص14و15 قرآن مطالعه شود.

بخوان و بیندیش ص 23 فارسی مطالعه سپس درک و دریافت آن را پاسخ دهید.

حکایت ص 28 فارسی نیز مطالعه شود.

مهارت زندگی شماره 3 (قبل از غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم ) فراموش نشود.

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/22
   برنامه روزانه
   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/19
   برنامه روزانه

خداوندبه شکل شما و اموال شما نگاه نمی کند بلکه به دلها و اعمال شما توجه می نماید.

رسول اکرم (ص)

پیک شماره 2 با دقت انجام شود.

یک املا از درس دوم فارسی نوشته شود.

تمام دروس دوره شود.           

مهارت زندگی شماره 2 (مرتب کردن اتاق و لباس هایتان )          آدینه خوبی داشته باشید

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/19
   برنامه روزانه

هرگاه خداوند بخواهد بنده ای را رسوا کند از طریق زبانش او را رسوا می کند .

امام صادق (ع)

ص13و14قرآن مطالعه شود.           ص15 ریاضی با دقت حل شود.

کاربرگ شماره 1و2 اجتماعی و فعالیت ص6آن انجام شود.

درس 2هدیه آسمان مطالعه سپس بگرد و پیدا کن آن را انجام دهید.

درست نادرست و درک مطلب درس 2 فارسی انجام شود. 

سر بلند باشید.

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/17
   برنامه روزانه

اخلاق خوب مانند آب جاری است که موجب حاصلخیزی کشتزارها می شود.

ص11و12 قرآن با دقت مطالعه وپاسخ ها داده شود .

از درس دوم فارسی با دقت چند بار بخوانید .

اجتماعی مطالعه و فعالیت آن انجام شود.

تحقیق کنید که پرستوها چگونه لانه های خود را می یابند.

مهارت زندگی شماره 1(همیشه اولین کسی باش که سلام می دهی  )

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/16
   برنامه روزانه

هر کس به خدا توکل کند دشواری هابرای او آسان می شود.

ص9و10 قران مطالعه شود.

تمرین ص11ریاضی حل شود .

از درس اول فارسی املا نوشته شود.

فعالیت ص4اجتماعی در برگه انجام شود.

مراقب خودتان باشید.

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/07/15
   اطاعیه

بسمه تعالی

توجه     توجه

ثبت نام کتب درسی تا یکشنبه  7/3/96 انجام شود

از دانش آموزانی که برگه ثبت نام کتب درسی را تا این تاریخ به مدرسه تحویل ندهند   ثبت نام کلاسی انجام نمی شود

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/03/06
   برنامه روزانه

اول اندیشه  ،  سپس گفتار

دخترم با مراجعه به قرآن سوره هایی که به نام حیوانات می باشد را پیدا کن و برایم بنویس

ضرب و تقسیم ها را با دقت حل کن

مهارت زندگی شماره (13) تبادل نظر در خصوص یک کاری با خانواده

آخر هفته ی خوبی داشته باشید

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1396/02/27
12345678910