امروز : 21 اذر 1397
 
   اطلاعیه

با سلام و احترام . بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه آموزش خانواده (ویژه پدران)با موضوع ارتباط م بین پدران و دختران با حضور استاد محترم آقای دکتر دوایی در روز یکشنبه 97/9/25  ساعت 15:15 در نماز خانه بر گزار می گردد.با توجه به اهمیت موضوع حضور پدران الزامی است.

باتشکر

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/21
   برنامه روزانه

نماز رحمت خداوند را نازل می کند.   امام علی (ع)

دخترم صفحه 67 ریاضی را در دفترت با دقت حل کن.

با کمک خط میخی نام خودت را بنویس. 

از صفحه  42  تا  45 علوم را با حوصله مطالعه کن سپس 8 سوال طراحی و پاسخ بده.

برای پیش مطالعه صفحه  41  اجتماعی را بخوان.

نظافت شخصی و مرور تمام دروس فراموش نشود.

دخترم دوست دارم مراقب خودت باش heart

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/21
   برنامه روزانه

نماز گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد.   امام علی( ع)

گلم به سوالات ریاضی پاسخ بده.

حروف داخل دفتر املایت را کامل کن. 

از صفحه  38  و  39  علوم 15 سوال طراحی کن و پاسخ بده.

به شماره تلفن منزل و شماره همراه خانواده و شماره پلاک و واحد منزلتان  و ...خوب توجه کن برایم و بنویس که کدام زوج و کدام فرد و بر کدام عدد بخش پذیر هستند.

خسته نباشید

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/20
   برنامه روزانه

هنگامی که انسان در حال نمازاست اندام و جامه او و هر آنچه در اطراف اوست خداوند را تسبیح می گو یند.   امام علی (ع)

دخترم صفحه  47  و  48  و  49  قرآن را در کنار خانواده با حوصله مطالعه کن.

تمرین صفحه  63  ریاضی را در کتاب حل کن.

به کلمات هم خانواده و مخالف درس هفت فارسی که در دفتر املا نوشتی پاسخ بده .با توجه به توضیحات داده شده درس هشتم فارسی را بنویسید.

عزیزم خدا قوت

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/18
   برنامه روزانه

نماز را به پا دارید که نشانه ی اصلی دین است.  حضرت علی (ع)

عزیزم صفحه 45  و  46  قرآنت را با دقت مطالعه کن. 

تقسیم صفحه های  61  و  62 ریاضی را با کمک (چینه -دکمه و....) حل کن.

معنی کلمات در س هفتم فارسی را در دفتر املا بنویس. 

دختر م مطالعه تمام دروس فراموش نشود.

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/17
   برنامه روزانه

حضرت علی (ع) فرمودند :شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می کنم زیرا نماز برترین عمل و اساس دین شما است.

دختر ضربها را حل کن سپس با کمک وسایلی مانند (چینه -چوب خط - دکمه یا حبوبات) تقسیم ها را انجام بده.

عزیزم ابتدا متن درس  9  اجتماعیت را مطالعه سپس

به سوالات اجتماعی پاسخ بده .

به سوالات علوم (درس الکترسیته)با دقت پاسخ بده.

  ده جمله ی پرسشی از مجله رشدت پیدا کن و برام بنویس.

عزیزم نماز اول وقت فراموشت نشود.        heart  خوش باشیheart

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/14
   برنامه روزانه

هر کس کینه را از خود دور کند قلب و عقلش آسوده گردند.  امام علی (ع)

دخترم ضربها را انجام بده.

با پسوند ها و پیشوند ها به صورت خورشیدی کلمات ترکیبی بساز.

از روی کلمات خط کشیده شده درس  7  فارسی یک بار بنویس.

هدیه ها تا آخر درس  6  خوب مطالعه شود.

در حضور اولیا تیمم گرفته شود.

شاد باشید

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/13
   برنامه روزانه

خشم هم نشین بسیار بدی است .عیب ها را آشکار بدی ها را نزدیک و خوبی ها را دور می کند.        امام علی (ع)

دخترم صفحه 41  تا  44  قرآنت را با دقت مطالعه کن . 

صفحه  59 ریاضیت را با دقت حل کن.

املا تا آخر درس  6 فارسی کار کن.

از درس 5 علوم  6 سوال طراحی کن و پاسخ بده.

دانستنی های سنگ ها رابا حوصله مطالعه کن.

همیشه شاد باشی

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/11
   برنامه روزانه

کسی که هنگام خشم خوددار نباشد از ما نیست.     امام صادق (ع)

گلم صفحه 40 قران را با دقت مطالعه کن.

تمرینات ریاضی را با دقت انجام بده.

تا آخر درس  8  اجتماعیت را با حوصله مطالعه کن.

دو بار از درس  7 فارسی بخوان و به سوالاتش پاسخ بده.

خسته نباشی

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/10
   برنامه روزانه

بدانید که بهترین انسانها کسانی هستندکه دیر خشمگین و زود راضی می شوند. 

رسول اکرم (ص)

عزیزم تمرین  صفحه 55 ریاضی را در دفترت بنویس با دقت حل کن.

تا آخر فصل  4 علومت را با دقت مطالعه کن.

یک املای از درس 6 فارسی بنویس.

یک صفحه از واژه های جدید مجله رشدت برایم بنویس.

نظافت شخصی فراموش نشود

heartموفق باشیدheart

   ارسال شده توسط   خانم گل  در مورخ   1397/09/07
12345678910...