امروز : 06 ارديبهشت 1398
 
   فعالیت

انجام تمرینات داده شده ریاضی و دوره فصل دوم

انجام تمرینات داده شده فارسی و دوره درسها

                 دخترم در این روزهای بهاری موفق باشید
 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1398/02/03
   فعالیت

نگارش درس شیر و موش پاسخ داده شود 

پلی کپی ریاضی  پاسخ داده شود و توسط اولیا حتما چک شود 

 1 دیکته و مطالعه ی دروس فراموش نشود

 دخترم  نقاشی  تنگ ماهی  را روی برگه a4  دوباره بکش و خیلی زیبا

  رنگ آمیزی کن 

 

                         

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/22
   

                                            

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/22
   

                                        

                                           

 

 

                                                

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/22
   

 

                                                    

    

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/22
   

                                                          

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/22
   فعالیت

تمرین ریاضی  صفحه ی 137 و138 و139 در کتاب ریاضی پاسخ داده شود .

12 سوال فارسی و علوم و اجتماعی نوشته وپاسخ داده شود. 

1 دیکته 

مطالعه ی دروس فراموش نشود .

            

                        

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/19
   فعالیت

سوالات اجتماعی درس 18 را نوشته وپاسخ  دهید 

 12 سوال ریاضی نوشته وپاسخ داده شود 

1دیکته 

 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/18
   فعالیت

از روی درس 15 فارسی (شیر وموش ) با خط خوش بنویس 

 کلمات مهم درس را همراه معنی پیدا کرده وبنویس  

 سوالات ریاضی داده شده را پاسخ بده و همراه بزرگترهایت چک کن 

علوم و مطالعات را خوب  خوب مطالعه کن 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/15
   فعالیت

نگارش درس ادب از که آموختی انجام شود 

 پلی کپی ریاضی (رسم ارتفاع ) انجام  شود 

سوالات درس بی مهره ها نوشته وپاسخ داده شود 

 مطالعه ی درس اجتماعی و روان خوانی قرآن انجام شود 

 یک دیکته 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/12/12
12345678910...