امروز : 30 دي 1397
 
   فعالیت

همنشین شایسته همانند عطر فروش است اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به توخواهد رسید .

                                                                                        حضرت محمد (ص)

دخترم در مورد ضرب المثل ها تحقیق کن و دو صفحه ا زآنها رابنویس

داستان نیمه تمام زیر را  ادامه بده

یک تکه ابر سفید آرام آرام آمد پایین و درست جلوی پایم ایستاد سوارش شدم  نرم وخنک بود

ابر تکانی خورد وبالا رفت .حالا ...... 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/30
   فعالیت

دخترم از سوالات علوم درس آهنربا وآسمان در شب  نوشته وپاسخ بده 

12 سوال فارسی و مطالعات و ریاضی انجام شود 

 مطالعه ی دروس فراموش نشود 

                                          موفق باشید 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/29
   فعالیت

از دوستی با گناهکاران و کمک به ستمکاران دوری کنید 

انجام پلی کپی ریاضی و فعالیت اجتماعی و علوم 

درباره آداب رازداری  تحقیق ودر یک صفحه بنویسید 

تعطیلات آخر هفته ی خوبی داشته باشی 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/26
   فعالیت

دوست تو آن کس است که تورا از کارهای زشت باز دارد و دشمن تو آن کس است که به آن

کارها وادارت کند 

کتاب بنویسیم درس فرمانده ی دلها کامل شود 

12 سوال نوشته شود 

 1 دیکته 

پیش مطالعه ی درس تخت جمشید 2 

 پیش مطالعه ی درس آسمان درشب 

   پیروز باشید

 

 

 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/25
   فعالیت

همنشین خوب از تنهایی بهتر است و تنهایی از همنشین بد بهتر است 

ریاضی تمرین صفحه ی 94 و 95 و در دفتر ریاضی 

 صفحه ی 96 در کتاب ریاضی انجام شود 

 ادامه ی فرمانده ی دلها نوشته شود 

 12 سوال و یک دیکته

مطالعه دروس فراموش نشود 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/23
   تکلیف

زمانی که بنده نمازش رابه جماعت بخواند خدا حاجتش را برآورده می کند 

 

تمرین صفحه ی 93  در دفتر ریاضی 

 دخترم در این موارد تحقیق کن ودریک برکه آ 4 نقاشی و انشا یا کاریکاتور بکش 

1 شیوه های زندگی سالم 

2-پیشگیری از رفتارهای پر خطر 

3-پیشگیری از گرایشات  به خشونت 

4-چگونه در برابر آسیب های اجتماعی از خود مراقبت کنیم 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/22
   تکلیف

نماز کلید بهشت است 

 تکلیف مهارتی 

 ساخت موشک کاغذی وکامل  کردن نقاشی 

 دو صفحه ی اول فرمانده ی دلها نوشته شود 

 انجام پلی کپی ریاضی و چک کردن آن توسط اولیا 

 مطالعه ی علوم واجتماعی  ویک دیکته 

 

                                      آدینه ی خوبی داشته باشید 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/19
   تکلیف

ریاضی صفحه 79 در دفتر ریاضی انجام شود 

کلمه های درس فرمانده دلها را پیدا کن و  از روی آنها بنویس 

12 سوال نوشته  شود  1 دیکته 

انجام پلی کپی درس 7 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/18
   تکلیف

جایگاه نماز در دین  مانند جایگاه سردر بدن است 

دخترم 10سوال علوم از بخش آهنربا  طرح کن و پاسخ درست بده 

12 سوال همیشگی    4 تا سوال ریاضی    4 تا  فارسی      و  4 تا اجتماعی 

تکلیف مهارتی

نشانه های نظم چیست چه کنیم که منظم باشیم 

 چه کارهایی انجام دهیم که بتوانیم کلاس منظمی داشته باشیم 

 

 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/16
   تکلیف

 علامت ونشانه ی ایمان نماز است

 

دخترهای گلم خسته نباشید 

درس 9 خوانداری (درس آزاد) در مورد یکی غذاهای سنتی شهر خود  تحقیق

کن وبنویس  

ریاضی انجام زاویه های صفحه ی83 در برگه 

(تکلیف مهارتی )

 دخترم در مورد کاربرد آهنربا در منزل  و وسایل خانه  و اینکه  چه چیزهایی

را جذب می کند و چه چیزهایی را جذب نمی کند  

12 سوال ویک دیکته فراموش نشود 

 

 

   ارسال شده توسط   سرور باقرزاده  در مورخ   1397/10/12
12345678910...