امروز : 29 مهر 1396
 
   پوشه کار

برای دریافت جلد پوشه کار کلیک کنید
برای دریافت فرم های سری اول پوشه کار کلیک کنید

 

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/26
   تکالیف سه شنبه

گل دختر باهوشم خسته نباشی:

برای امروز دو صفحه مشخص شده ریاضی حل شود
ارزیابی فارسی توسط اولیا گرفته شود

مطالعه فراموش نشود

 

 

 

      آرزویم دیدن خنده های پر از آرامش و نشاط شماست

  

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/25
   تغییر جلسه

با سلام :
احتراما به استحضار می رساند:
جلسه ملاقات با اولیای روز چهارشنبه 96/7/26 برگزار نمی شود و روز چهارشنبه آینده 96/8/2 جلسه برگزار می گردد .

 

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/25
   تدریس ریاضی

طعم شیرین تدریس اعداد صحیح (مبدا و مشخص کردن جهت ها )با

ژله خوشمزهblush

  

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/24
   تکالیف یک شنبه و دو شنبه

فعالیت های نوشتاری
1-اجتماعی : مراحل چگونه تصمیم بگیریم را بنویسید.(وبرای هر مرحله مثال بزنید)
2-فعالیت و کاربرگ های مربوط به درس را انجام دهید.
3_ ریاضی از صفحه 19 تا 21 حل شود(صفحه 22 را مطالعه کنید)
4- بنویسیم درس 3 کامل شود.
فعالیت خوانداری

مطالعه فارسی و مطالعات و هديه ها
پیش مطالعه درس سخن  و هديه فراموش نشود
الگوی رسم شده ساک با چسب روز سه شنبه همراه داشته باشید

 

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/23
   تکلیف آخر هفته


با آرزوی آخر هفته پر برکت

تکالیف نوشتاری:
تمرینات بخش پذیری در  کتاب خیلی سبز حل شود
10جمله از درس هدهد در کتاب مشخص کنید و زیر  نهاد و فعل آن خط بکشید
فایل صوتی رفتار نیکان را با دقت گوش دهید و به سوالات در کتاب پاسخ دهید
تکلیف انتخابی
15 سوال تشریحی علوم از درس 1و2 بنویسید وپاسخ دهید یا به صورت دقیق  از روی درس 1و 2 علوم بخوانید

تکالیف خوانداری
مطالعه درسهای روز شنبه (حتما تمامی درس ها پرسیده میشود)


نکته :
کاغذ رنگی و چسب و قیچی کاردستی فراموش نشود
پلی کپی خلاق علوم  تکمیل شود و برای اولین روزی که علوم داریم همراه بیاورید

 

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/19
   تکلیف یک شنبه ودوشنبه


با سلام
گل دخترم تکالیف به شرح ذیل است


تکالیف نوشتاری:

تکمیل درس پنجره شناخت در کتاب نوشتاری
از روی شعر مادر در ورقه کالک بنویسید
املا از تمام مطالب درسهای 1و2  فارسی (حتما جمله باشد)


تکالیف خوانداری :

طبق قرار همیشگی مطالعه کلیه دروس برنامه  درسی سه شنبه (پرسیده می شود)

گل دختر پیش مطالعه  درس مطالعات و فارسی فراموش نشود
توجه :
مقوا و خط کش متناسب با اندازه مقوا برای الکو اصلی ساک دستی فراموش نشود 

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/16
   تکلیف شنبه

گل دخترهای فعالم خسته نباشید

تکالیف نوشتاری:

10کلمه ازدرس انتخاب کنید و برایش هم خانواده بنوسید

10کلمه ازدرس انتخاب کنید و  برایش متضاد بنویسید
10کلمه ازدرس انتخاب کنید و  برایش مترادف بنویسید

3سوال زیبا و خوب از متن درس پنجره شناخت با جواب بنویسید (می توانید از درک مطلب درس الگو بگیرید)
تمرین ریاضی در کتاب حل شود


تکالیف خوانداری
فارسی(معنی کلمات -درک مطلب -تاریخ ادبیات -شعر) مطالعه شود پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی پرسیده می شود

پیش مطالعه فارسی و اجتماعی فراموش نشود

 

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/15
   آزمایش علوم

انجام آزمایش مربوط به انواع متغییرها (فصل 1 علوم) توسط پژوهشگران آیندهsmiley

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/12
   تکالیف آخر هفته

با آرزوی بهترینها برای گل دخترهای مهربانم
تکالیف نوشتاری:
 ازلغات سخت درس  2بار  با دقت بنویسید
ریاضی تمرینات مربوط به عدد نویسی در کتاب سبز حل شود
فعالیت علوم که در کلاس آزمایش شد در کتاب بنویسید
تکالیف خوانداری :
عزیزم طبق قرار همیشگی مطالعه درسهای مربوط به روز شنبه را با دقت انجام دهید

heart دوستتون دارم ی عالمهheart


 

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/07/12
12