امروز : 16 خرداد 1402
 
   جشن تکلیف

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/10/01
   برگزاری مسابقه احکام

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/09/24
   فعالیتهای هفته کتاب وکتابخوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/09/19
   اردوی آذر پایه ششم(موزه ملک)

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/09/14
   اردوی آذر پایه ششم(موزه ملک)

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/09/14
   اردوی مادران(زیارت حضرت عبدالعظیم ع

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/08/22
   گرامیداشت 13آبان وروز دانش آموز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/08/13
   دیدار با خانواده محترم جانباز شهید دادبخش

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/08/10
   اردوی مهرماه پایه ششم(موزه علوم وفن آوری)

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/07/27
    اردوی مهرماه پایه اول (موزه حیات وحش هفت چنار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   بهاره میرزاآقایی  در مورخ   1395/07/25
123