امروز : 02 مرداد 1398
 
   فعالیت دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
سلام به روی ماهتون فردا ۲ مجله ی رشد آخر را بیاورید. کسانی که فرم مشخصات دانش آموز را نیاوردند، دقیق تکمیل کرده و بیاورند
   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/23
   فعالیت یکشنبه 22 اردیبهشت

سلام به دختران نازنینم

1) برگه ی ریاضی امضا شود.

2) فرم مشخصات دانش آموز( هر دو طرف) کامل شود و با عکس فردا بیاورید.

3) هدیه های آسمان از اول تا آخر کتاب بسیار مطالعه شود.

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/22
   فعالیت چهارشنبه 18 اردیبهشت

سلام به روی ماهتون

برگه ی آزمون نگارش امضا شده روز یکشنبه بیاورید

ریاضی از اول کتاب تا آخر بسیار تمرین کار کنید

آخر هفته ی خوشی داشته باشید

 

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/18
   فعالیت سه شنبه 17 فروردین

سلام به دخترهای نازنینم

فعالیت ها

- امضای برگه ی املا

- نگارش (از دفتر سبز و کتاب نگارش و کتاب فارسی) بسیار کار شود.

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/17
   فعالیت دوشنبه 16 فروردین

سلام دختران درس خوان

از اول کتاب فارسی تا آخر املا بسیار کار شود

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/16
   فعالیت یکشنبه 15 اردیبهشت

سلام شکوفه های زیبا

یک صفحه تقسیم نماد جدید و یک صفحه مسئله تقسیم درس جدید تمرین کنید

فارسی ( درست و نادرست درک مطلب واژه بیاموز و بگو و نکات دستوری دفتر سبز ) بسیار مطالعه شود

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/15
   اطلاعیه ویژه اولیای گرامی
اطلاعیه کلاسهای پیش نیاز مدارس شاهد پیرو بخشنامه ارسالی به شماره ۱۹۰۱۹۱/۱۲۲مورخ ۹۷/۱۱/۷کلیه دانش آموزان مدارس شاهد ملزم به شرکت در کلاس های پیش نیاز از تاریخ ۹۸/۶/۲لغایت ۹۸/۶/۱۰به مدت ۸ جلسه می باشند.قابل ذکر است حضور کلیه دانش آموزان الزامی بوده ومدرسه هیچ گونه وجهی دریافت نمی کند.(در صورت تمایل به داشتن سرویس با سرکار خانم حبیبی به شماره ۰۹۱۹۳۳۷۳۸۴۹ تماس حاصل نمایید)
   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/15
   فعالیت چهارشنبه 11 اردیبهشت

سلام عزیزان

ضرب از راه گسترده 10 مورد و ضرب کوتاه 10 مورد و 10 تا مسأله تمرین شود

برنامه ی دوره ی دروس امضا شده روز یکشنبه آورده شود

مطالعات اجتماعی از اول کتاب تا آخر بسیار مطالعه شود.

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/11
   فعالیت سه شنبه 10 اردیبهشت

سلام گلهای زیبا

برنامه ی دوره امضا شده فردا بیاورید

علوم از اول کتاب تا آخر بسیار مطالعه کنید

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/10
   فعالیت دوشنبه 9 اردیبهشت

سلام عزیزان

انجام دادن کار برنامه ی دوره ی امروز

قرآن (روخوانی و 2 پیام ) و فارسی (روخوانی ) بسیار مطالعه شود

برای فردا برنامه ی نماز شکر در نمازخانه ی مدرسه برگزار می شود حتما بچه ها چادر جشن عبادت همراه داشته باشند.

فردا ساعت 12 تا 1 و نیم ساعت بازی و شادی بچه ها می باشد (خوراکی زیر انداز وسیله ی بازی) فراموش نشود

   ارسال شده توسط   خانم کبیری  در مورخ   1398/02/09
12345678910...