امروز : 04 اسفند 1397
 
   فعالیتهای شنبه و یادآوری

دخترهای عزیزم آیات قران را روانخوانی کنید.وبه پیامهای قرانی ومعنای کلمات توجه داشته باشید.

فصل چهخار ریاضی ارزشیابی می شود.

دروس مطالعات ارزشیابی می شود.

ضمنا روز یک شنبه  بعلت برگزاری شورای آموزگاران ساعت 11 همه دانش آموزان تعطیل می شوند.

پیروز باشیدheart

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/12/01
   فعالیت روز چهارشنبه

تمرینهای صفحه 112 ریاضی انجام شود

.ارزشیابی از فصل 4 ریاضی انجام میشود.

درس جدید هدیه ها پیش مطالعه شود.

موفق باشید.

 

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/11/29
   فعالیت روز شنبه

فعالیت روز شنبه عبارتند از :

انجام تکالیف صفحه 102 -103 ریاضی

انجام تکالیف صفحه 109 ریاضی.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/11/24
   یادآوری

بچه های گلم جهت برگزاری مراسم سفره وحدت  " صبحانه سالم فراموش نشود.

ضمنا" تسبیح برای ختم صلوات به همراه خود داشته باشید.

 

درپناه خداوند باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/11/15
   فعالیتهای روز چهارشنبه

ارزشیابی از بخش اعشار ریاضی

انجام تمرینهای صفحه 97 و98ریاضی

از دروس هدیه ها ارزشیابی می شود

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/11/08
   تکالیف روز دوشنبه

برای روز دوشنبه دیکته ی منزل بنو یسید.

درس 13-14و15 مطالعات ارزشیابی می شود. مطالعه فرمایید.

کامروا باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/11/07
   فعالیتهای روز یک شنبه

برای فردا بیست عدد اعشاری با واحد کامل نوشته شود وبگویید در هر عدد چندتا  0/1  وچندتا  0/01 و چند تا      0/001وجود دارد.

 تمام دروس هدیه ها ارزشیلبی میشود.

 

 

شادو خندان باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/10/29
   فعالیتهای روز شنبه

فعالیتهای شنبه:

روانخوانی قران

ارزشیابی از دروس علوم ومطالعات

املا از تمام دروس

دبیست عدداعشاری به عددو حروف نوشته شود.

موفق باشید

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/10/26
   تکالیف روز دوشنبه
   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/10/23
   تکالیف روز دوشنبه

تکالیف عبارتند از روان خوانی قرآن

ارزشیابی از کل دروس هدیه ها

ارزشیابی از دروس علوم .

انجام دادن تمرینهای درس 11 نگارش .

شادمان باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/10/23
12345678910...