امروز : 29 مهر 1396
 
   نمونه فرم های پوشه کار (1)

 برای دریافت نمونه فرم های پوشه کار  (1) کلیک کنید

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/27
   تکلیف روزهای تعطیل

با سلام و ایام به کام

تکرار وتمرین ریاضی فصل 1 و رفع اشکال و نوشتن 12 سوال از این فصل در برگه ی a4و تصحیح توسط اولیا(آزمون داریم

روانخوانی درس 4 فارسی وتکمیل کردن جدول کلمات این درس (می پرسم

روانخوانی قران تا ص 19(می پرسم

پاسخ به سوالات آزمون جامع وپیک آدینه 3 (بازبینی توسط اولیا و امضا

مطالعه ی درس 4 مطالعات اجتماعی (می پرسم

مطالعه ی ص 18تا 20درس علوم وآوردن گزارش جمع اوری اطلاعات ص 13و فعالیت ص 19 علوم(می پرسم

توجه :آزمون انلاین فعال شده پاسخ دهید

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/26
   سوالات آزمون ریاضی چهارشنبه به همراه پاسخ

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/26
   تصاویری از فعالیت شما در مدرسه

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/26
   تکلیف روز چهارشنبه

با سلام وآرزوی سلامتی برای شما عزیزان

تکرار و تمرین ریاضی تا ص 13 کتاب و طرح 7 سوال توسط اولیا در برگه A4,و پاسخ دقیق توسط شما لطفا اولیا ی گرامی پاسخ سوالات را تصحیح وبازبینی نمایند (آزمون داریمcool

پیش مطالعه ی درس 4 هدیه های آسمان

مطالعه ی ص 16 و17 مطالعات اجتماعی (می پرسم

مطالعه و روانخوانی  فارسی تا درس 3 (می پرسم

فردا نوشابه های گاز داری که در منزل درست کردید را بیاورید از این زمان به بعد تاخیر برای انجام فعالیت در نظر گرفته می شود

توجه :برای حفظ شعر تا شنبه فرصت دارید

دانش آموزانی که قرار بود از روی متن دیکته شان بنویسند فردا دیکته ها را می بینم لطفا بدون اشتباه و خوش خط نوشته شودsmileylaugh

برای آمادگی بیشتر در آزمون فردا می توانید در قسمت پیوند (لینک ) مفاهیم فصل اول ریاضی را مطالعه کنید

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/25
   تکلیف روز سه شنبه

باسلام و وقت به خیر

مطالعه ی دقیق درس 2 علوم (تغییرات مواد ) آزمون داریم

نگارش ص 21 کامل شود

خوانداری درس 3 مطالعه شود (می پرسم

پیش مطالعه ی درس 4 مططالعات اجتماعی

مطالعه ی ص 18و 19 علوم مطالعه شود

ص 19 (مرور فصل )کامل و دقیق حل شود

قران روانخوانی شود

توجه :دانش آموزانی که ذره بین دارند بیاورند و دانش آموزانی که قرار شد سرکه و جوش شیرین بیاورند فراموش نکنند

 

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/24
   تکلیف روز دوشنبه

باسلام و آرزوی سلمتی برای شما و دوستتان فاطمه رضایی

روانخونی قرآن تا ص (می پرسم17

تکرار وتمرین ریاضی تا ص16 کتاب درمنزل و رفع اشکال و پاسخ دقیق به سوال 1 ص 16

مطالعه و روانخوانی  فارسی وتکمیل ص اول درس 3 نوشتاری(می پرسم

شعر خرد رهنمای و... حفظ شود

مطالعه و رروانخوانی 3 درس خوانداری (آمادگی برای دیکته  نوشتن یک صفحه دیکته از متن درس 3 ویک صفحه لغت از سه درس

مطالعه ی درس 3 هدیه های آسمان و پاسخ به فعالیتهای این درس (می پرسم

توجه :ابرگه های آزمون  فارسی ،مطالعات ،علوم توسط اولیا امضا شود

2 -پاسخ صحیح سوالاتی که در آزمونها اشتباه نوشتید را با خودکار سبز جلوی همان سوال بنویسید

 

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/22
   تکلیف روزهای تعطیل

با سلام و ایام به کام

پاسخ دقیق به سوالات پیک آدینه وبازبینی و امضا توسط اولیا

مطالعه ی دقیق درس 1و2 هدیه های آسمان (آزمون داریم

روانخوانی قرآن تا ص 15 (می پرسم با سی دی تمرین سود و امضا شود

درس 3 مطالعات اجتماعی  مطالعه شود (می پرسم

درس 2 علوم مطالعه و فعالیتهای ص 15و16 تکمیل شود (می پرسم

حل سوالات ص اول مرور فصل اول ریاضی با دقت  چینه فراموش نشود

فارسی درس 3 روانخوانی شود (می پرسم

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/19
   تکلیف روز چهارشنبه

با سلام و وقت به خیر

حل تمرین ص 13 ریاضی (برای حل تمرینات می توانید از محور استفاده کنید

پاسخ دقیق به املای آموزشی و تصحیح توسط خودتان و بازبینی و نظارت توسط اولیا

مطالعه وروانخوانی درس 1و2 فارسی (آزمون داریم

رفع اشکالات دو درس مطالعات و پیش مطالعه ی درس 3 (می پرسم

مطالعه ی درس 1و2 هدیه ها و تکمیل فعالیهای درس 2  وپیش مطالعه ی درس 3

تکمیل جدول کلمات درس 3 فارسی و روانخوانی درس

برگه آزمون علوم توسط اولیا امضا شود و جوابهای درست با خودکار سبز توسط خودتان نوشته شود

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/18
   تکلیف روز سه سنبه

باسلام و آرزوی سلامتی برای شما  عزیزان

حل جمع ها و تفریقهای عدد مرکب که در دفتر نوشتید و بازبینی توسط اولیا

روانخوانی قران تا ص 12 ( می پرسم

مطالعه ی درس 1و2 مطالعات اجتماعی (آزمون داریم

مطالعه ی دو درس هدیه های آسمان و پیش مطالعه ی درس 3 (می پرسم

مطالعه ی دو درس فارسی و تکمیل ص14 نگارش (می پرسم

مطالعه ی علوم درس 2 (می پرسم

شروع درست کردن نوشابه گازدار و تحقیق اجسام فلزی در رطوبت وخشکی

آخرین فرصت برای حفظ شعر

 

   ارسال شده توسط   فاطمه مدنی  در مورخ   1396/07/17
12345678910...