امروز : 21 اذر 1397
 
   تکالیف روز چهارشنبه

1-ارزشیابی از آرایه های ادبی کتاب فارسی

2-نوشتن ده مسئله تناسب .

3-مطالعات ارزشیابی می شود.

4-درس جدید علوم پیش مطالعه شود.

پاینده و پیروز باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/19
   تکالیف روز دوشنبه

دانش آموزان عزیزم تکالیف فردا :

1-روانخوانی قرآن

2-انجام مسیله های تناسب (ریاضی)

3-دیکته در منزل نوشته شود.

4- دروس علوم ارزشیابی می شود.

5-روانخوانی فارسی بهمراه معنی لغات وهمخانواده و متضاد.

6-ارزشیابی هدیه ها.

لبتان خندان دلتان مسرور

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/18
   تکالیف روز یک شنبه

تکالیف روز یک شنبه عبارتند از:

1-انجام دادن تمرینهای صفحه 58و59

2- مهیا کردن کارهای نمدی وهنری که هفته پیش آموزش داده شد.

3-انجام دادن تمرینهای درس هشت نگارش

4-ارزشیابی از درذوس مطالعات.

 

موفق و پیروز باشید گلهای من

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/17
   تکالیف روز شنبه

بچه های گلم تکالیف روز شنبه را آماده کنید.

1-روانخوانی قرآنومعنی لغات

2-روانخوانی دروس فارسی  وآرایه های ادبی

3-انجام تکالیف کلاسی  ریاضی .

4-انجام آزمایش علوم صفحه37 کتاب

کامروا باشید دختران باهوشم.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/14
   تکالیف روز چهارشنبه

تکالیف روز چهارشنبه شامل:

1-ده ترکیب وصفی وده ترکیب اضافی از دروس فارسی پیداکنید وبنویسید.

2-ده کسر ضرب بنویسیدو.ساده کنید.

3-درس 8 مطالعات پیش مطالعه شود.

4-کتاب حافظ بهمراه داشته باشید جهت حافظ خوانی.

درپناه ذات اقدس باریتعالی باشید.

 

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/12
   تکالیف روز دوشنبه

تکالیف فردا شامل:

1- انجام دادن تمرینهای ریاضی کلاسی.

2-ارزشیابی از دروس علوم.

3-ارزشیابی از دروس هدیه ها.

4- دیکته از دروس فارسی .

روانخوانی قران.

شاد وخندان باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/11
   تکالیف روز یک شنبه

عزیزانم تکالیف فردا عبارتند از:

1-انجام تمرینهای ریاضی صفحه 54و55.

2-انجام دادنم تمرینهای بنویسیم درس شش.

3- فراهم کردن نمد برای انجام کار هنری.که شامل چسب آهن قیچی-نخ و سوزن-چسب حرارتی. میباشد.

4-پیش مطالعه درس جدید هدیه ها وارزشیابی از دروس.

موفق وپیروز باشید دختران من

 

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/10
   تکالیف روز شنبه

بچه های عزیزم برای روز شنبه دروس زیر را مهیا کنید.

1- روانخوانی قرآن به  همراه پیام قرانی ومعنی لغات

2-دیکته از تمام دروس فارسی

3-ارزشیابی از دروس علوم

4-پیش مطالعه ی درس جدید مطالعات

5-تمرینات صفحه 50ریاضی انجام شود.

شاد باشید عزیزانم

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/07
   تکالیف روز چهارشنبه

دخترای گلم تکلیف روز چهارشنبه شامل:

1-از دروس نگارش ارزشیابی ماهانه بعمل می آید.

2-از دروس  علوم ارزشیابی می شود.

3-پلی کپی ریاضی کار شود.

 

موفق پیروز باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/09/05
   تکالیف روز چهارشنبه

تکالیف روز چهارشنبه عبارتنداز:

1-انجام دادن ده کسر ضرب همراه با ساده کردن -ده تقسیم  کسر وپنج ضرب مساحتی همراه با ترسیم شکل.

2-رونویسی از درس پنج فارسی.

3- نوشتن املای خانه.

4- تمامی دروس ارزشیابی میشود.

5- آزمون از ضرب وتقسیم کسرها.

 

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1397/08/28
12345678910...