امروز : 08 مهر 1402
 
   تکالیف

1-تمرینات ریاضی صفحه 112 انجام شود.

2- مکعب با ضلع ده سانتی متر درست کنید.

3- املا منزل از تمام دروس بنویسید.

کامیاب باشید

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/11/29
   تکالیف

پیش مطالعه از بخش جدید ریاضی (اندازه گیری)

تمرینات نگارش درس جدید کاجستان را انجام دهید.

موشهای نمدی را بطور کامل شده با خود بیاورید.

دروس علوم و مطالعات پرسیده میشود.

موفق وموید باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/11/27
   تکالیف

ارزشیابی کلی از بخش نسبت وتناسب و در صد.

املا از دروس فارسی

ارزشیابی لز علوم و مطالعات

لبی خندان و دلی شاد داشته باشید

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/11/19
   تکالیف

1- تمرینات نگارش درس شجاعت انجام شود.

2-معانی شعر و نثر و لغات فارسی ارزشیابی میشود.

3روانخوانی قران ارزشیابی می شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/11/13
   تکالیف

1-ارزشیابی کلی از دروس یک تا آخر درس ده فارسی و املا از این دروس

2-روانخوانی دروس قرآن

3- ارزشیابی از دروس علوم

عزیزانم شاد باشید.

 

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/10/17
   تکالیف روز یک شنبه

 شهادت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می نمایم.

1-ارزشیابی کلی از دروس 1 تا شش علوم

2- ارزشیابی از دروس مطالعات.

3-انجام دادن تمرینات نگارش درس نام آوران دیروز امروز فردا

موفق و موید باشید.

 

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/10/14
   اطلاعیه

تا اطلاع ثانوی کلیه دانش آموزان روزهای سه شنبه ساعت 13:30 تعطیل می گردند تا عقب افتادگی وضعف دروس آنها جبران گردد.

شورای مدرسه

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/10/11
   تکالیف

1- تمرینات ریاضی صفحه 83 و مرور فصل انجام شود.

2- ارزشیابی از دروس علوم و مطالعات.

3- کوییز از فصل چهارم ریاضی.

لبی خندان داشته باشید.   

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/10/10
   تکالیف

1- تمرینات صفحه 77 و 78 ریاض انجام شود.

2-معنی تمام شعرها ومعنی لغات ارزشیابی می شود.

3- ارزشیابی از تمام دروس علوم.

4-قران روانخوانی شود.

موفق باشید گلهای من

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/10/09
   تکالیف

1- ارزشیابی از دروس مطالعات.

2-دیکته در منزل ازتمام دروس تدریس شده فارسی.

3- تمرینات نگارش درس هفتم انجام شود.

4- قران روانخوانی شود و پیامهای قرانی و لغات نیز حفظ شود.

در پناه حق باشید.

   ارسال شده توسط   مریم یارعلی  در مورخ   1398/10/08
12345678910...