امروز : 21 مرداد 1401
 
   فعالیت روز شنبه

سلام عزیزان

قرآن روخوانی تمرین شود .

نگارش درس  17 کامل شود.

شعر کار و تلاش  را با معنی بنویسید .( پرسیده می شود ).

جزوه ارسالی درس 7 ریاضی دقیق مطالعه شود.

"مو فق باشید".

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/29
   فعالیت روز جمعه

سلام عزیزان 

تمرین روخوانی قرآن درس12

پاسخ به تمرین های ریاضی فصل 7

مطالعه ی درس 21 مطالعات وپیش مطالعه ی درس 12

"موفق وسالم باشید".

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/28
   فعالیت روز پنج شنبه

سلام عزیزان

رو خوانی قرآن تمرین شود.

شعر درس کار وتلاش  روخوانی شود. 

ریاضی مرور فصل ص122و123 پاسخ داده شود.

هدیه های آسمانی درس 12 مطالعه شود .

"سالم باشید".

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/27
   فعالیت روز چهارشنبه

سلام به شما عزیزان واولیای محترم شما 

قرآن درس 12 روخوانی تمرین شود.

علوم فصل 11 با دقت مطالعه شود از نمونه سوالی که  ارسال شده

ریاضی نکات مهم ص118و119 با دقت خوانده شود وص120و121  پاسخ داده شود

پاسخ ها ارسال می شود لطفا پاسخ را با کمک یکی از والدین چک کرده وامضا شده 

سپس تصویر ص121 را ارسال نمایید.

تماشای شبکه آموزش فراموش نشود.

با تشکر از شما واولیای گرامی

"سالم وشاد باشید".

 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/26
   فعالیت روز سه شنبه

 سلام به دخترای گلم

تمرین روخوانی قرآن درس 12 راکامل انجام دهید .

درس 20 اجتماعی را با دقت بخوانید ودرس 21 را را پیش مطالعه کنید.

ریاضی فردا تدریس می شود .(درس گنجایش ).

"سالم باشید". 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/25
   فعالیت روز دوشنبه

سلام به دخترای نازنین

تمرین روخوانی قرآن وفارسی 

مطالعه ی دقیق درس 10 علوم و پیش مطالعه ی درس 11 علوم

تماشای فیلم آموزشی تدریس  حجم به طور دقیق

پاسخ به تمرین های حجم وچک کردن با پاسخ های ارسالی

مشاهده شبکه آموزش 

"سالم و شاد باشید"

 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/24
   فعالیت روز یک شنبه

سلام به شما عزیزان

شبکه آموزش را حتما ببینید.

قرآن درس 11کامل تمرین شود.

درس 19 مطالعات دقیق خوانده شود ودرس 20 پیش مطالعه شود.

 فیلم تدریس حجم ارسال می شود را با دقت مشاهده کنید.

 ساعت 3آنلاین باشید.

"سالم باشید".

 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/23
   فعالیت روز شنبه

سلام به دخترای گلم

روخوانی کامل درس 10 قرآن

تماشای تدریس شبکه آموزش واعلام حضور

شروع کلاس از ساعت 15 وتدریس ورفع اشکال ریاضی

آماده شدن برای آزمون ریاضی از ساعت 18 تا 19 و30 دقیقه

"مو فق وسالم باشید ".

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/22
   فعالیت روز پنج شنبه و جمعه

سلام به عزیزانم

تمرین روخوانی قرآن

تماشای شبکه آموزش 

پاسخ به سوا لهای ارسالی وآنلاین بودن در ساعت 12و30 دقیقه و ساعت 15 تا 18 به منظور تدریس 

وپاسخ به تمرین وارزشیابی

مواظب خودتون باشید 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/21
   فعالیت روز های چهار شنبه

سلام عزیزان

تماشای تدریس شبکه آموزش

رو خوانی قرآن درس 11

تدریس درس 17 فارسی

رفع اشکال هدیه ها

بر گزاری آزمون ساعت 6

 سالم وشاد باشید

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1399/01/20
12345678910...