امروز : 06 ارديبهشت 1398
 
   فعالیت های روز های تعطیل واطلاعیه

سلام به شما عزیزان 

سوال های داده شده ریاضی با مداد پاسخ داده شود . 

هدیه های آسمان با دقت و دقیق مطالعه شود. 

 روز شنبه فقط کتاب ریاضی و هدیه ها بیاورید . 

توجه                           توجه 

قابل توجه اولیای گرامی 

دانش آموزان روز شنبه  به دلیل  بر گزاری شورای آموزگاران   ساعت 10 :45 دقیقه تعطیل می شوند .

"دخترای گلم  شاد وسالم باشید"

 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/02/04
   فعالیت روز سه شنبه و چهارشنبه

سلام  بر شما دخترای گلم 

ریاضی : سوال های داده شده  مربوط به قسمت نسبت ودرصد وزاویه ها با دقت پاسخ دهید  واز کتاب درسی،  نکات مهم  درس 3 و4 و5 را بخوانید 

 مطالعات اجتماعی با دقت مطالعه شود (فصل های 17-18-19-20-21-22)

فارسی وهدیه هارا هم طبق برنامه مطالعاتی  مطالعه کنید و کلمه های 146 و147 را حفظ کنید .

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/02/02
   فعالیت روز دوشنبه

سلام برشما عزیزان  

 فرا رسیدن نیمه شعبان بر شما عزیزان مبارک 

ریاضی فصل اول ودوم دقیق تمرین شود . 

 علوم از درس های 5تا آخر درس 12 با دقت خوانده شود .

 هدیه  ها درس های 6 تا آ خر درس 10 با دقت مطالعه شود .

فارسی درس های 6 تا آخر درس 11  مطالعه شود و کلمه های  دو صفحه144 و145 خوانده وحفظ شود . 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/31
   فعالیت های روز های تعطیل

سلام بر شما عزیزانم 

 نمونه سوال ریا ضی شماره 5 پاسخ داده شود  وبرای  رفع اشکال خود از کتاب ریاضی کمک  بگیرید .

همچنین نکات مهم ریاضی مر بوط به فصل 1و2 را با دقت بخوانید.

 اجتماعی درس های 17 تا آخر 22 را با دقت مطالعه کنید ، پرسیده می شود . 

 علوم  از درس 5 تا آ خر درس 8 با دقت مطالعه کنید ، پرسیده می شود .

توجه                              توجه 

روز دوشنبه  مورخ 98/2/2 را س ساعت 7 صبح جلسه آموزشی با اولیا ی گرامی  جهت بررسی وضعیت آموزشی  فرزندشان بر گزار می شود،از اولیای عزیز خواهشمندم  راس ساعت 7صبح تشریف بیاورید . 

ضمنا برگه ثبت نام کتاب ششم به دخترای گلتون داده شده لطفا با دقت مطالعه کنید .                  با تشکر  

شاد باشید .

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/28
   فعالیت روز سه شنبه و چهارشنبه

سلام بر شما عزیزان 

نمونه سوا ل داده شده ریاضی  را با  دقت  وبا مداد پاسخ دهید .

مطالعات اجتماعی از درس 9 تا آخر درس 16 با دقت مطالعه شود .

 فارسی  از درس 1تا آخر درس 5 با دقت روخوانی و یک املا بنویسید  وص 142و143  از کلمات آخر کتاب  خوانده وحفظ شود .(پرسیده می شود ).

 5 درس اول نگارش با دقت مطالعه شود .     

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/26
   فعالیت روز دوشنبه

سلام به شما گلهای نازنینم 

ریاضی فصل اول از کتاب دقیق تمرین شود .

علوم فصل  1  تا آخر درس 4 با دقت مطالعه شود .

هدیه ها درس 1 تا آخردرس 5 با دقت مطالعه شود پرسیده می شود و درس 17 پیش مطالعه شود .

 

 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/25
   فعالیت روز یکشنبه

سلام بر شما عزیزان 

نمونه سوال های ریاضی مر بوط به فصل اول را با دقت  بدون کمک با مداد پاسخ دهید .

 اجتماعی درس های 1تا 8 را دقیق  و دقیق مطالعه کنید .

 نگارش درس 17 فارسی کامل شود .

علوم درس 12 مطالعه شود .

توجه                                                 توجه 

 مطالعه ی  دوره ای درس ها را طبق برگه ی مطالعاتی که خدمتتون  داده شده انجام دهید .

مهم 

آزمون آنلاین فروردین ماه انجام شود ونمره ی آن را حتما فردا اعلام نمایید.

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/24
   فعالیت روز سه شنبه وچهارشنبه

سلام بر شما عزیزان 

ریاضی از اول 5 سوال بنویسید وتمرین کنید .

نگارش درس 16 کامل شود . 

مطالعات  4 درس اول مطالعه شود و از هر درس 4 تا سوال بنویسید مجموعا 

16  سوال نوشته ،پرسیده می شود .

روز چهارشنبه به خاطر رفتن به اردو فقط کتاب ریاضی و اجتماعی همراه بیاورید .

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/19
   فعالیت روز دوشنبه

سلام به شما دخترای گلم 

قرآن درس 12 پیش مطالعه شود و روخوانی تمرین شود . 

ریاضی ص 116, 117 در کتاب با مداد تمیز و مرتب  حل شود . 

علوم درس 10 و11 مطالعه شود . 

فارسی شعر  چشمه وسنگ حفظ شود .

 هدیه ها درس 16 مطالعه و ص 114 کامل شود . 

 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/18
   فعالیت روز یکشنبه

سلام بر شما عزیزان

ریاضی سوالات داده شده با مداد پاسخ داده شود.

معکب های خواسته شده درست شود و همراه بیاورید.

یک صفحه املا از درس بوعلی نوشته و روخوانی آن تمرین شود.

درس 21 مطالعات اجتماعی پیش مطالعه شود.

علوم مرور شود.

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1398/01/17
12345678910...