امروز : 28 شهريور 1397
 
   فعالیت های روز های تعطیل

سلام روز گار بر شما خوب طاعات شما خوبان قبول حق 

روز چهار شنبه 97/3/2 راس ساعت 8تا 10 صبح کار نامه داده می شود .

لطفا فرم ثبت نام ششم  و ثبت نام کتاب  را روز کارنامه همراه داشته باشید .(البته کسانی که نیاورده اند).

پیک تابستانه دانش آموزان مرداد ماه در سایت مدرسه قرار می گیرد . 

نحوه ی توزیع مانتو از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد.

ضمنا خانم محمدی   فرمودند :

کارت های یاوران تربیتی ومسو لین کتا بخانه  روز چهارشنبه حتما وحتما همراه داشته باشند .

کلاس ها ی تابستانی دبستان از تاریخ 97/4/4 الی 97/5/31 به مدت 10 روز برگزار می شود .

کلاس ها به شرح زیر می باشد :

قرآن -نقاشی- گلسازی-  گونی بافی - 

                 جهت اطلاعات بیشتر به سر کار خانم محمدی کیا مراجعه نمایید.  

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/31
   فعالیت روز یکشنبه و دوشنبه

سلام  روز گار بر شما خوب طاعات وعبادات شما قبول .

سوال های داده شده ریاضی را پاسخ دهید .

قرآن روخوانی ص 103 ودعای ختم قرآن تمرین شود. 

فرم ثبت نام پایه ششم وکتاب را تا فردا آورده شود .

پوشه کار ها تکمیل شود .

 

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/29
   
   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/29
   فعالیت های روز های تعطیل

سلام  با آرزوی بهترین ها برای بهترین ها یم .

 تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت شما خوبان .

 پیک آدینه  دقیق پاسخ داده  شود . 

درس هدیه ها دقیق مطالعه شود .(پرسیده می شود ).

10 تا سوال ریاضی نوشته وتمرین شود .

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/26
   فعالیت روز چهارشنبه

سلام با آرزوی موفقیت برای دخترای گلم 

نمونه سوالات ریاضی را پاسخ دهید و20 تا سوال بنویسید.

فرم ثبت نام را دقیق کامل کنید .عکس چسبانده وفردا حتما وحتما تحویل دهید .

 فرم ثبت نام کتاب را تا فردا تحویل مدرسه دهید .

 سایت  سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 

                                                                                

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/25
   فعالیت روز سه شنبه

سلام بر شماعزیزانم

ریاضی نکات مهم خوانده شود .(مساحت ومحیط شکل ها ، تعریف نمودار ها و....) (پرسیده می شود ).

20 تا نمونه سوال ریاضی نوشته وتمرین کنید .

هدیه های آسمان خوانده شود . 

روخوانی قرآن وفارسی تمرین شود .

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/24
   فعالیت روز یکشنبه و دوشنبه

سلام با آرزوی بهترین ها برای بهترین هایم

نمونه سوالات ریاضی بدون کمک اولیا پاسخ داده شود .

نکات مهم ریاضی مطالعه شود .

هدیه درس های 7-8-9-10-11روخوانی ومطالعه شود .

فارسی و قرآن روخوانی تمرین شود.

علوم مطالعه شود.

  توجه                                                   توجه

 دانش آموزان برگه های خودسنجی و والد سنجی پوشه کارکامل کرده  و  فردا تحویل دهید.

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/22
   فعالیت روز های تعطیل

سلام با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان

آدینه وسوالات مربوط به ریاضی را بدون کمک اولیا وبا نظارت آن ها با مداد پاسخ دهید .(اولیای محترم فقط برگه ها امضا بزنید ).

هدیه های آسمان درس های 1-2-3-4-5 را مطالعه نمایید .

قرآن وفارسی روخوانی تمرین شود .

توجه                                    توجه                             توجه

روز شنبه تاریخ 97/2/22جلسه  با اولیای گرامی راس ساعت 7 صبح در خصوص مسایل آموزشی برگزار می شود .از اولیای عزیزم تقاضا می شود به موقع تشریف بیاورید .                                                       متشکرم

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/21
   فعالیت روز چهارشنبه

سلام بر دخترای گلم 

علوم طبق جدول دوره ای دقیق وکامل مطالعه شود .

سوال های داده شده ی ریاضی را پاسخ دهید.

فارسی وهدیه های آسمانی مطالعه شود .

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/18
   فعالیت روز سه شنبه

سلام بر دخترای خوبم

نوشتن سوال از کتاب علوم ومطالعه ی دقیق آن .

 مطا لعه وحفظ نکات مهم ریا ضی .( پرسیده می شود ).

تمرین وروخوانی فارسی وقرآن .

   ارسال شده توسط   اکرم مهربان  در مورخ   1397/02/17
12345678910...